ΕΛΛΗΝΙΚΗ AΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Τεύχος 19, Iανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2010
<<< Προηγούμενη σελίδα

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

:: Σημείωμα Σύνταξης

:: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
- Ανεύρυσμα κοιλιακής αρτηρίας
Παρουσίαση περίπτωσης με ενδαγγειακή
αντιμετώπιση με σπειράματα πλατίνας (coils)

Δ. Παπαδημητρίου, Γ. Πιτούλιας, Μ. Ταχτσή, Θ. Καλογήρου,
Σ. Ατματζίδης, Δ. Χριστόπουλος
Β΄ Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ., Αγγειοχειρουργικό Τμήμα, Νοσοκομείο
«Γ. Γεννηματάς»
- Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής και πεταλοειδής νεφρός
Ενδιαφέρουσα περίπτωση

Δ. Ξανθόπουλος[1], Γ. Κούβελος[1], Μ. Μήτσης[2], Ν. Παπάς[1],
Γ. Παπαδόπουλος[3], Μ. Ματσάγκας[1]
[1] Αγγειοχειρουργική Μονάδα
[2] Χειρουργικής Κλινικής και
[3] Αναισθησιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

- Λαπαροσκοπικός αποκλεισμός κάτω μεσεντερίου αρτηρίας για την αντιμετώπιση εμμένουσας
ενδοδιαφυγής τύπου ΙΙ μετά ενδαγγειακή
αποκατάσταση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής

Γ. Γεωργίου[1], Χ. Μπαλή[1], Γ. Κούβελος[2], Ν. Παπάς[2], Γ. Παπαδόπουλος[3],
Μ. Φατούρος[1], Μ. Ματσάγκας[2]
[1] Χειρουργική Κλινική,
[
2] Αγγειοχειρουργική Μονάδα,
[3]Αναισθησιολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

:: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
- Τα μοσχεύματα στην Αγγειοχειρουργική
Σύγχρονα δεδομένα και προοπτικές

Δ. Ν. Μώρης[1], Φ. K. Σιγάλα[2], Ι. Π. Μπράμης[3]
[1] Ιατρός, Συνεργάτης Αγγειοχειρουργικής Μονάδας
[2] Λέκτορας Αγγειοχειρουργικής, [3] Καθηγητής Χειρουργικής
Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Ιατρική σχολή,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

:: ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ
- Διακρατικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα
«Ενδαγγειακές Τεχνικές»
Η. Δαλαΐνας[1], Χ. Λιάπης[2]
[1] Λέκτορας Αγγειοχειρουργικής,
[
2] Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής
Πανεπιστημιακή Αγγειοχειρουργική Κλινική, ΠΓΝ «Αττικόν», Πανεπιστήμιο Αθηνών

:: ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ
- 12o Πανελλήνιο Συνέδριο
Αγγειολογίας - Αγγειοχειρουργικής

21-24 Ιανουαρίου 2010, Αθήνα, Zάππειο Μέγαρο

:: ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
- Προσεχείς επιστημονικές συναντήσεις
Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου