<<< Προηγούμενη σελίδα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ & ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
Tεύχος 1 2007 -Ιανουάριος - Φεβρουάριος -Μάρτιος 2007

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

:: Σημείωμα Σύνταξης

:: Ένα διδακτικό μοντέλο για τη σχιζοφρένεια
Παύλος Σακκάς
Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών

:: Διαγνωστική των καταθλιπτικών διαταραχών
Ηλiας Τζαβέλλας
Επιστ. Συνεργάτης Πανεπιστημίου Αθηνών

:: Βιβλιογραφική ενημέρωση
Επιμέλεια: ΗΛΙΑΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ
Επιστ. Συνεργάτης Πανεπιστημίου Αθηνών

:: H θέση της διακρανιακής υπερηχογραφίας Doppler
στη διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου

Επιμελεια: Κώστας Σπέγγος
Λέκτορας Νευρολογίας

:: Η Αζαθειοπρίνη στην αντιμετώπιση της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας
Επιμeλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΕΓΓΟΣ
Λέκτορας Νευρολογίας

:: Επιστημονικές εκδηλώσεις του κλάδου της Βιολογικής Ψυχιατρικής
συνεχιζόμενη εκπαίδευση

:: Ενημέρωση από τον ιατροφαρμακευτικό χώρο

:: Προσεχή Συνέδρια