<<< Προηγούμενη σελίδα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ & ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
Tεύχος 3 2006 - Ioύλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2006

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

:: Σημείωμα Σύνταξης

:: H οξυκαρβαζεπίνη ως πρόσθετη θεραπεία σε ασθενείς με διπολική μανία,
μικτό ή καταθλιπτικό επεισόδιο

Α. Βenedetti, L. Lattanzi, S. Pini, L. Musetti, L. Dell'osso, G. B. Cassano
Tμήμα Ψυχιατρικής, Νευροβιολογίας, Φαρμακολογίας και Βιοτεχνολογίας Πανεπιστήμιο της Πίζας, Ιταλία

:: Νευρολογικές και ψυχικές εκδηλώσεις συστηματικού ερυθηματώδους λύκου
Γ. Δημητριάδης, Ψυχίατρος Ρόδου

:: Συγχορήγηση natalizumab και ιντερφερόνης β-1a σε ασθενείς με διαλειπούσας μορφής σκληρυνση κατά πλάκας
Κ. Σπέγγος, Λέκτορας Νευρολογίας


:: Moρφολογία εγκεφάλου στο πρώτο επεισόδιο σχιζοφρένειας: μια μετα-ανάλυση της ποσοτικής μαγνητικής απεικόνισης


:: H κατοχή των υποδοχέων ντοπαμίνης D2 από τα αντιψυχωτικά φάρμακα συσχετίζεται
με τον εθισμό στην νικοτίνη στους νέους ασθενείς με σχιζοφρένεια


:: Σχιζοφρένεια και μετανάστευση


:: Διαταραχές μνήμης σε άτομα με ιδιαίτερα υψηλή πιθανότητα εμφάνισης ψύχωσης,
τα οποία αργότερα ανέπτυξαν πρώτο επεισόδιο ψύχωσης

:: Προσεχή συνέδρια