<<< Προηγούμενη σελίδα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ & ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
Tεύχος 4 2006 - Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2006

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

:: Σημείωμα Σύνταξης

:: Νεότερα δεδομένα για την ημικρανία
Κώστας Σπέγγος
Λέκτορας Νευρολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

:: Τεριφλουνομίδη για την Αντιμετώπιση της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας
Κώστας Σπέγγος
Λέκτορας Νευρολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

:: Τετραμπεναζίνη για τη συμπτωματική αντιμετώπιση της Χορείας Huntington
Κώστας Σπέγγος
Λέκτορας Νευρολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

:: Τοπιραμάτη σε ασθενείς με ιδιοπαθή τρόμο
Κώστας Σπέγγος
Λέκτορας Νευρολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

:: Πρόβλεψη της μη συμμόρφωσης στη φαρμακευτική αγωγή
σε μη νοσηλευόμενους ασθενείς με σχιζοφρένεια: παρακολούθηση δύο ετών

Επιμέλεια: Τζαβέλλας Ηλίας
Επιστ. συνεργάτης Πανεπιστημίου Αθηνών

:: Επίπεδα σεροτονίνης στο πλάσμα και αυτοκτονική συμπεριφορά στους εφήβους
Επιμέλεια: Τζαβέλλας Ηλίας
Επιστ. συνεργάτης Πανεπιστημίου Αθηνών

:: Διπλή-τυφλή τυχαιοποιημένη συγκριτική μελέτη της αμισουλπρίδης και της ολανζαπίνης για δύο μήνες
στη θεραπεία ασθενών που παρουσίαζαν συν-νοσηρότητα σχιζοφρένειας με κατάθλιψη

Επιμέλεια: Τζαβέλλας Ηλίας
Επιστ. συνεργάτης Πανεπιστημίου Αθηνών

:: Παρουσίαση του βιβλίου "Ψυχιατρική" των Τölle και Windgassen

:: e - ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

:: Προσεχή Συνέδρια