<<< Προηγούμενη σελίδα

Laser OLYMPICS 2004

 

 

Η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη στον τομέα των Laser καθιστά επιτακτική την ανάγκη για ενημέρωση των νέων εφαρμογών τους σε όλα σχεδόν τα πεδία της ιατρικής, της φυσικής κι άλλων επιστημονικών τομέων. Η Δερματολογία είναι μια ειδικότητα που το Laser έχει ποικίλες και αναρίθμητες εφαρμογές.
Η γνώση της ορθής χρήσης των Laser αποτελεί σημαντικό βοήθημα για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση πολλών δερματολογικών ασθενών και διευρύνει το πεδίο των δυνατοτήτων
του Δερματολόγου.
Αξιοσημείωτο είναι ότι στο συνέδριο περιλαμβάνει και κλινικά φροντιστήρια (workshops), δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους Δερματολόγους να εξοικειωθούν με τη χρήση των Lasers.
Στα πλαίσια του συνεδρίου διεξάγεται ταυτόχρονα το 7ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Laser, που διοργανώνεται από την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Ιατρικών Εφαρμογών Laser, και το
13° Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Laser & Ηλεκτροοπτικής. Η συμμετοχή των επιστημονικών αυτών εταιρειών εξασφαλίζει τη μετάδοση των πιο σύγχρονων γνώσεων στον τομέα των ιατρικών εφαρμογών των ακτίνων Laser.

Πληροφορίες: Triaena Tours & Congress
Τηλ.: 210 7499300, Fax: 210 7705752

 

HOMEPAGE