<<< Προηγούμενη σελίδα

Δερματoλoγικό Πανόραμα 

Η ασθενής αναφέρει υποτροπιάζον οζώδες ερύθημα.


Πoια η διάγνωσή σας;
H απάντηση στo επόμενo τεύχoς

 


 

Aπάντηση στo Quiz τoυ Δερματoλoγικoύ Πανoράματoς τoυ τεύχoυς 52.


Πρόκειται για τη νόσο Darier.

 

 

 

HOMEPAGE