<<< Προηγούμενη σελίδα

INFO DERMA
ΤΕΥΧΟΣ 64 - Μάιος Ιούνιος 2005

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

:: 64th Annual Meeting
of the American Academy of Dermatology

Απόδοση στα Ελληνικά: A. Yφαντή, Α. Μάγαλου
Γ' Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο "Α. Συγγρός"

:: Ψωρίαση: 2006
Στατηγικές θεραπευτικής αντιμετώπισης & εκτενής τεκμηριωμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση

Επιμέλεια: Λ. Καρανφίλ, Π.Γ. Σταυρόπουλος
Γ' Δερματολογικής κλινικής, Νοσοκομείο "Α. Συγγρός"

:: Διάχυτες δερματικές βλεννινώσεις
Α. Ροζάκου
Ειδικευόμενη δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, Νοσομομείο "Α. Συγγρός"

:: Δερματολογικό πανόραμα

:: Μαστοκυτταρώσεις - τρέχουσες απόψεις
Π.Γ. Σταυρόπουλος, Γ' Δερματολογική κλινική, Νοσοκομείο "Α. Συγγρός"

:: Mελανογένηση - τρέχουσες απόψεις
Μ. Κοσμαδάκη MD, PhD
Επιστημονική συνεργάτις Πανεπιστημιακής κλινικής Νοσοκομείου "Α. Συγγρός"

:: Ερυθροδερμία
Α. Μπούρα, Π.Γ. Κωστάκης
Γ' Δερματολογική κλινική, , Νοσοκομείο "Α. Συγγρός"

:: Ποικιλόχρους πιτυρίαση - Τεκμηριωμένη θεραπευτική προσέγγιση
Επιμέλεια: A. Βρανού
Ειδικευόμενη Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, Νοσοκομείου "Α. Συγγρός"

:: Κλινική μελέτη - Μακροχρόνια χρήση της εφαλιζουμάμπης
σε ασ8ενείς με ψωρίαση κατά πλάκας

:: Kλινική μελέτη - Μια νέα μελέτη παρακολούθησης δείχνει οτι το Cervarix
είναι αποτελεσματικό για την πρόληψητου καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

:: Προσεχή συνέδρια

:: Βιλβιοπαρουσίαση

:: Νέα Προιόντα