Γαλακτόρροια: Σπάνια επιπλοκή
της αυξητικής μαστοπλαστικής

Χ. Βασιλικός, Π. Πεπέ, Α. Παπανικολάου

Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής 424 ΓΣΝΕ, και Δ' Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ
Κατατέθηκε: 23/04/2002 Εγκρίθηκε: 13/10/2002
Αλληλογραφία: Χρήστος Βασιλικός Καυκάσου 25, Καλαμαριά 55133 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310438114, 6977122564 Fax: 2310244188 e-mail: vasc@spark.net.gr

Περίληψη
Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστεί μια σπανιότατη επιπλοκή της αυξητικής μαστοπλαστικής, αλλά και να τονιστεί ότι πρέπει να αποκλειστεί με πλήρη έλεγχο κάθε άλλο αίτιο που προκαλεί γαλακτόρροια. Επίσης, αν αποκλειστεί η παθολογική αιτία, δεν πρέπει να επιχειρηθεί φαρμακευτική αντιμετώπιση. Γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση και αναφέρονται τα διεθνή δεδομένα.

Όροι ευρετηρίου: Γαλακτόρροια, αυξητική μαστοπλαστική, ενθέματα σιλικόνης, επιπλοκές.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ
Πρόκειται για νεαρή γυναίκα 27 ετών, ανύπαντρη, χωρίς να έχει τεκνοποιήσει, η οποία έπασχε από υποπλαστικούς μαστούς και υπέστη αυξητική μαστοπλαστική. Χρησιμοποιήθηκαν 2 ενθέματα σιλικόνης τραχείας επιφανείας, που τοποθετήθηκαν κάτω από το μείζονα θωρακικό μυ, 210 κυβικών εκατοστών έκαστο. Δεκατρείς μήνες μετά την επέμβαση και ένα μήνα μετά τον ετήσιο έλεγχο προσήλθε αναφέροντας ότι την τελευταία εβδομάδα σε διάφορες ώρες της ημέρας παρατήρησε γαλακτόρροια. Κλινικά ήταν καλά και δεν έκανε χρήση κανενός φαρμακευτικού σκευάσματος. Μετά από μαστογραφικό, υπερηχογραφικό και ενδοκρινολογικό έλεγχο αλλά και αξονική τομογραφία εγκεφάλου που απέβησαν φυσιολογικοί, δεν συνεστήθη καμία φαρμακευτική ή άλλη αγωγή εκτός από την παρακολούθηση του φαινομένου. Μετά από 2 εβδομάδες η γαλακτόρροια σταμάτησε αυτόματα και έκτοτε δεν παρουσιάστηκε ξανά μέχρι σήμερα.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η αυξητική μαστοπλαστική είναι μια συνηθισμένη επέμβαση της πλαστικής χειρουργικής, που την τελευταία 30ετία γίνεται αποκλειστικά με ενθέματα σιλικόνης. Έχουν περιγραφεί διάφορες επιπλοκές, αλλά η εμφάνιση γαλακτόρροιας μετά από αυξητική μαστοπλαστική είναι εξαιρετικά σπάνια επιπλοκή, τόσο σπάνια που στα κλασικά συγγράμματα δεν αναφέρεται ούτε ως μικρή πιθανότητα.
Η πρώτη σκέψη είναι πως δεν υπάρχει συσχέτιση των δύο καταστάσεων και είναι πιθανή η ύπαρξη κακοήθειας ή κάποιας ενδοκρινολογικής διαταραχής. Έτσι δικαιολογείται ο εξονυχιστικός κλινικοεργαστηριακός έλεγχος στον οποίο υπεβλήθη η ασθενής. Δεν ανευρέθη τίποτα το παθολογικό και συστήθηκε στην ασθενή αναμονή, παρακολούθηση του φαινομένου και επανεξέταση.
Ανατρέχοντας στη διεθνή βιβλιογραφία βρήκαμε άλλα 3 περιστατικά που εμφάνισαν γαλακτόρροια μετά από αυξητική μαστοπλαστική. Η μία περίπτωση αντιμετωπίστηκε φαρμακευτικά με βρωμοκρυπτίνη. Αρχικά είχε εκφραστεί η άποψη ότι η γαλακτόρροια συμβαίνει δευτερογενώς, λόγω της αυξήσεως της προλακτίνης από τον ερεθισμό των απολήξεων των θωρακικών νεύρων. Τα ερεθίσματα μεταφέρονται μέσω των νευρικών ριζών στον υποθάλαμο και στην υπόφυση, προκαλώντας έτσι την αυξημένη έκκριση προλακτίνης. Η άποψη αυτή στηρίχτηκε στο γεγονός ότι στην υπό εξέταση ασθενή βρέθηκαν υψηλά επίπεδα προλακτίνης, της τάξεως των 78ng/ml, ενώ οι φυσιολογικές τιμές κυμαίνονται μεταξύ 0-18,5ng/ml. Στην περίπτωσή μας δεν ανευρέθη υψηλή τιμή προλακτίνης.
Στις άλλες δύο περιπτώσεις η γαλακτόρροια σταμάτησε αυτόματα χωρίς καμία φαρμακευτική παρέμβαση. Το ίδιο εφαρμόσαμε και στη δική μας περίπτωση, αφού δεν ανευρέθη κάποιο παθολογικό αίτιο και η προλακτίνη ήταν σε φυσιολογικά επίπεδα. Η γαλακτόρροια σταμάτησε αυτόματα σε 2 εβδομάδες.

Summary
Vassilikos Ch, Pepe P, Papanikolaou A.
Galactorrhea: rare complication of the augmentation mammoplasty.
Hellen Obstet Gynecol 15(1):62-63, 2003
Object of the communication is to present a very rare complication of augmentation mammoplasty and to underline that every other reason that causes lactation has to be excluded through complete examination. In case pathological cause is excluded, no medical treatment should be undertaken.
Our case refers to a young adult woman of the age of 27 years old, single, nulliparous, who suffered from hypoplastic breast and went through an augmentation mammoplasty. Two silicone implants of rough surface of 210 cubic centimeters each were placed under the major thoracic muscle. Thirteen months after the operation and one month after the annual control, the woman came to report that the previous week at different times of the day there was lactation. Clinically she was normal and she hadn't made use of any kind of medicine. After mammography, ultrasound and endocrinological control, which were normal, as well as computed tomography of brain, no medical or other treatment was recommended except for the observation of the phenomenon. After two weeks the lactation automatically stopped and never appeared again until today.
There is a bibliographical review and a report of the international facts.
Key words: Lactation, augmentation mammoplasty, silicone breast implants, complication.

ΒΙΒΛΙOΓΡΑΦΙΑ
1. Hartley JH Jr, Schatten WE. Lactation as a complication of aesthetic breast surgery successfully treated with bromocriptine. Br J Plast Surg 1990; 43(3):373-5.
2. Bruck JC. Galactorrhea: a rare complication following reduction mammaplasty. Ann Plast Surg 1987; 19(4):384-5.
3. Rothkopf DM, Rosen HM. Lactation as a complication of aesthetic breast surgery successfully Treated with Bromocriptine. British Journal of Plastic Surgery 1990; pp:43.
4. Hartley JH Jr, Schatten WE. Postoperative complication of lactation after augmentation mammaplasty. Plast Reconstr Surg 1971; 47(2):150-3.

 
ΗΟΜΕPAGE


<<< Προηγούμενη σελίδα