<<< Προηγούμενη σελίδα

ΠΡΟΣΕΧΗ ΣYΝΕΔΡΙΑ


45th Temporal Bone Dissection Course
December 10-12, 2004, Mumbai, India
Dr K.P. Morwani
Tel: +91 2226006920, Fax: +91 2226005520, E-mail: mshaan@vsnl.com, Website: www.sbgmumbai.com

Tracheoesophageal Puncture & Prosthesis for Post-Laryngectomy Voice
December 11-12, 2004, Indianapolis, USA
International Centre for Post-Laryngectomy Voice Restoration
Tel: +1 3179261056, Fax: +1 3175790476

10th European Courses of reconstruction in Head and Neck Oncology
December 15-18, 2004, Paris, France
Marco Benazzo
E-mail: m.benazzo@smatteo.pv.it

22nd Temporal Bone Dissection Course
December 26-31, 2004, Cairo, Egypt
Mrs Iman Abdel Kader
Tel: +202 2977499, Fax: +202 2605805, Mobile: 010 5847345, E-mail: asutbleg@hotmail.com

57thAOICON-2005
January 6-9, 2005, Hyderabad, India
Info: Dr D. Dwarakanatha Reddy
Tel: +91 04030913063, Fax: +91 04024738197, E-mail: imaapstate@satyam.net.in

4th International Symposium on Advances in Head & Neck Cancer - Basic and Clinical Research
January 13-16, 2005, Marburg, Germany
Susanne Zapf
Tel: +49 64212866808, Fax: +49 6421 2866367, E-mail: zapf@med.uni-marburg.de, Website: www.hno-marburg.de

Airways Extra Second National Conference
January 13, 2005, Manchester, UK
Sally Atkinson
Tel: +44 (0)1926838978, Fax: +44 (0)1926493224, E-mail: airways.extra@nrtc.org.uk, Website: www.AirwaysExtra.com

57th Microsurgery of the Ear and Temporal Dissection Course (Advanced Level)
January 14-15, 2005, Paris, France
Secretary
Tel: +33 148220092, Fax: +33 149400643, E-mail: sultsop@wanadoo.fr, Website: www.multimania.com/groupemultimedia

5o Πανελλήνιo Σεμινάριo Pινoλoγίας &
1η Πανελλήνια Επιστημoνική Συνάντηση με θέμα
«Καθημερινά και επείγoντα πρoβλήματα στo ΩΡΛ ιατρείo»
14-16 Ιανoυαρίoυ 2005, Αθήνα
Ένωση Ελλήνων Ωτoρινoλαρυγγoλόγων (Ελεύθερων Επαγγελματιών) και Ελληνική Ρινoλoγική Εταιρεία
Frei SA
Τηλ.: 210 32156000, Fax: 210 3219296, E-mail: INFO@frei.gr, Website: www.frei.gr

57th Microsurgery of the Ear and Temporal Dissection Course (First Level)
January 17-21, 2005, Paris, France
Secretary
Tel: +33 148220092, Fax: +33 149400643, E-mail: sultsop@wanadoo.fr, Website: www.multimania.com/ groupemultimedia

9th Annual Laryngeal Framework Surgery Course
January 20-22, 2005, Amsterdam, The Netherlands
Laryngeal Framework Surgery Course
Tel: +31 204443687, Fax: +31 204443688, E-mail: l.haan@vumc.nl

Endonasal Surgery of the Nose and Paranasal Sinuses
- 20th Surgical Course in Fulda
Januray 27-29, 2005, Fulda, Germany
Gabriele Barth
Tel: +49 661846001, Fax: +49 661 846002, E-mail: wdraf@aol.com

Annual National Otolaryngology, Head and Neck Masterclass
January 28-30, 2005, UK
Tel: +44 (0)1302366666 ext3642, E-mail: shquraishi@hotmail.com

Joint Meeting of the Section of Otology with the Midland Institute of Otolaryngology and with the JLO
February 2, 2005, Nottingham, UK
Ms Sarah Burgess
Tel: +44 (0)2072903942, Fax: +44 (0)2072902989, E-mail: otology@rsm.ac.uk, Website: laryngology@rsm.ac.uk

The Graham Fraser Memorial Lecture
February 3, 2005, London, UK
Ms Sarah Burgess
Tel: +44 (0)2072903942, Fax: +44 (0)2072902989, E-mail: otology@rsm.ac.uk, Website: laryngology@rsm.ac.uk

Section of Otology Basic Sciences/Section of Laryngology & Rhinology Short Papers
February 4, 2005, London, UK
Ms Sarah Burgess
Tel: +44 (0)2072903942, Fax: +44 (0)2072902989, E-mail: otology@rsm.ac.uk, Website: laryngology@rsm.ac.uk

Techniques in Facial Plastic Surgery
February 7-9, 2005, London, UK
Joy Gibney
Tel: +44 (0)2079151514/92, Fax: +44 (0)2078379279, E-mail: j.gibney@ucl.ac.uk, c.henry@ucl.ac.uk

12th Annual Innovations in Otolaryngology
February 7-11, 2005, Idaho, USA
LSU Health Sciences Center
Tel: +1 8885209585, Fax: +1 3186756260

6th Course on Update in the Education and Rehabiliation of Cochlears Implants
February 12, 2005, Barcelona, Spain
Clinica Claros
Tel: +34 932031212, Fax: +34 932803332, E-mail: clinica@clinicaclaros.com, Website: www.clinicaclaros.com/cic/index.html

11th Glasgow & Newcastle Course in ENT Radiology
February 24-25, 2005, UK
Prof. Janet Wilson. Tel: +44 (0)19131086,
E-mail: janet.wilson@nuth.northy.nhs.uk

The 4th Cape Temporal Bone Course
February 24-26, 2005, Cape Town, S. Africa
Prof. James Loock
Fax: +27 219389470, E-mail: jwl@sun.ac.za
34th Otolaryngology Update Course
February 19-22, 2005, Hawaii, USA
Leslie Bernstein MD DOS
Tel: +1 9169230820, +1 9169230892, E-mail: Ibernsteinmd426@sbcglobal.net

A Practical Approach to Airway Management
February 25, 2005, London, UK
Joy Gibney
Tel: +44 (0)2079151514/92, Fax: +44 (0)20 7837 9279, E-mail: j.gibney@ucl.ac.uk, c.henry@ucl.ac.uk
10th International Antwerp Symposium on Enhanced Snoring & OSA treatment with Bipolar Radiofrequency induced Thermotherapy (RFITT)
February 25-26, 2005, Antwerp, Belgium
Ms Sonja Beckers
Tel: +32 38213451, Fax: +32 38214451,
E-mail: sonja.beckers@uza.be

House Ear Institute Temporal Bone Surgical Dissection Course
February 27-March 2, 2005, Los Angeles, USA
Antonio De la Cruz, MD
Tel: +1 213 3537079, Fax: +1 213 4838789, E-mail: webmaster@hei.org, Website: www.hei.org
Oxford-Bath Clinical ENT
February 28-March 4, 2005, Oxford, UK
Ms Phoebe Chen
Tel: +44 (0)1865286947, Fax: +44 (0)1865286934, E-mail: cpdhealth@conted.ox.ac.uk,

Website: www.conted.ox.ac.uk/health
Ear, Nose & Throat 2005 Π"Expert Opinion in Otorhinolaryngology, head and neck surgery"
March 2-3, 2005, London, UK
Tel: +44 (0)2075016760/45/43
Ear and Temporal Bone Surgery
March 2-5, 2005, Hannover, Germany
Ms G. Richardson
Tel: +49 511532 6565, Fax: +49 511532 5568, E-mail: ric@hno.mh-hannover.de

3rd Biennial International «Milano/Masterclass»
March 3-8, 2005, Milano, Italy
Prof. Pietro Palma
Fax: +39 02 6361 8770, E-mail: mail@pietropalma.it, Website: www.milanomasterclass.it
Clinical Training Course on Prosthetic Vocal, Pulmonary
and Olfactory Rehabilitation after Total Laryngectomy (including the Provox system)
March 4, 2005, Amsterdam, The Netherlands
Marion van Zuilen, Secretary
Tel: +31 205122550, Fax: +31 205122554, E-mail: kno@nki.nl

16o Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριo Ωτoρινoλαρυγγoλoγίας,
με θέμα «Παθήσεις στόματoς, φάρυγγα, σιελoγόνων αδένων, πρoσωπικoύ νεύρoυ: Σύγχρoνες απόψεις»
18-20 Μαρτίoυ 2005, Αλεξανδρoύπoλη
Ξενoδoχείo Thraki Palace
Πανελλήνια Εταιρεία Ωτoρινoλαρυγγoλoγίας Χειρoυργικής Κεφαλής και Τραχήλoυ με τη συνεργασία της ΩΡΛ Κλινικής
τoυ Δημoκρίτειoυ Παν/μίoυ Θράκης
Frei SA.
Τηλ.: 210 32156000, Fax: 210 3219296,
E-mail: INFO@frei.gr, Website: www.frei.gr

Εξελίξεις στην Ωτορινολαρυγγολογία
15-17 Απριλίου 2005, Αθήνα
Ξενοδοχείο Divani Caravel
Erasmus Conferences
Tours & Travel
Tηλ.: 210 7257693,
210 7257532
E-mail: info@erasmus.gr,
Website: www.erasmus.gr

Πρώτο σεμινάριο ΩΡΛ Laser με διεθνή συμμετοχή
Η χειρουργική με ακτίνες Laser στην Ωτορινολαρυγγολογία
(με έμφαση στην ογκο-χειρουργική)
18-19 Ιουνίου 2005, Λουτράκι
Ξενoδoχείo «Club Hotel Loutraki»
Διοργάνωση: ΩΡΛ Κλινική ΠΓΝ Ελευσίνας «Θριάσιο»
Διευθυντής: Δημ. Πανταζής
Υπό την αιγίδα:
- Της Πανελλήνιας Εταιρείας Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου
- Της Ελληνικής Εταιρείας Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου
- Της Ελληνικής Εταιρείας Laser φωτοδιάγνωσης,
φωτοθεραπείας & ενδοσκοπήσεων
Τηλ.: 6944 538989

8th World Congress of The International Federation
of Oto-Rhino-Laryngological Societies (IFOS)
June 25-30, 2005, Rome, Italy
Prof Luisa Belmsi
Tel: +39 0577 400 35, Fax: +39 0577 47940, E-mail: bellussi@unisi.it
HOMEPAGE