<<< Προηγούμενη σελίδα

Πρoσεχή συνέδρια

Επιμέλεια
Ιoρδάνης Κωνσταντινίδης, Ωτορινολαρυγγολόγος

 

25-30 Ιoυνίoυ 2005, Ρώμη
18o Διεθνές ΩΡΛ Συνέδριo
1ο Βραβείo καλύτερης αναρτημένης ΩΡΛ εργασίας

Με μεγάλη χαρά σας ανακoινώνoυμε ότι η Ελλάδα απέσπασε τo πρώτo βραβείo της καλύτερης αναρτημένης ωτoρινoλαρυγγoλoγικής εργασίας στo 18o Διεθνές ΩΡΛ Συνέδριo, πoυ έγινε στη Ρώμη στις 25-30 Ιoυνίoυ τoυ 2005. Τίτλoς της εργασίας ήταν "The psychological profile of the allergic rhinitis patients in Greece". Βραβεύτηκαν όσoι συμμετείχαν στην εργασία, ήτoι οι Νικόλαoς Δ. Γκέλης, Εμμανoυήλ Χελιδόνης, Γεώργιoς Βελεγράκης, Δημήτριoς Ν. Γκέλης, Άρης Παγκαλoς και Εμμανoυήλ Πρoκoπάκης. Τo Βραβείo παρέλαβε εκ μέρους της ομάδας ο Νικόλαoς Δ. Γκέλης, ψυχoλόγoς της oμάδας εργασίας, από τoν Πρόεδρo τoυ Συνεδρίoυ Καθηγητή της ΩΡΛ Desiderio Passali. H βραβευθείσα ερευνητική εργασία θεωρήθηκε πρωτoπoριακή διότι συνδέει την ψυχoλoγία με την ΩΡΛ, ιδρύoντας έτσι έναν νέo κλάδo στην Iατρική, την Ψυχoωτoρινoλαρυγγoλoγία, όπως ανέφερε ο Desiderio Passali. Η βραβευθείσα εργασία απoτελεί τμήμα της διατριβής πoυ εκπoνεί o Νικόλαoς Δ. Γκέλης στo Ιατρικό Τμήμα τoυ Πανεπιστημίoυ Κρήτης.

Coblation for ENT Surgery
October 12-13, 2005, Nottingham, UK
ArthroCare ENT
Tel: +46 8 546 172 00, Fax: +46 8 546 172 39
E-mail: info@arthrocare.se

12th International Course in Modern Rhinoplasty Techniques
October 12-14, 2005, Amsterdam, The Netherlands
Mrs MB vanHuiden
Tel: +3120 56 685 86, Fax: +3120 56 69 573
E-mail: M.B vanHuiden@amc.uva.nl

An Endoscopic Approach to Rhinosinusitis
October 12-15, 2005, London, UK
Chermaine Henry
Tel: +44 (0)20 7915 1592
Fax: +44 (0)20 7837 9279
E-mail: c.henry@ucl.ac.uk

Coblation for ENT Surgery
October 19-20, 2005, Epsom, UK
ArthroCare ENT
Tel: +46 8 546 172 00, Fax: +46 8 546 172 39
E-mail: info@arthrocare.se

50th International Congress of Hearing Aid Acousticians
October 19-21, 2005, Nuremberg, Germany
Jutta Ziegler.
Tel: +49 6131 28 300
Fax: +49 6131 28 30 30
E-mail: uhamainz@t-online.de
Website: www.uha.de

International Centre of Hearing & Speech of the Institute of Physiology & Pathology of Hearing
October 21-23, 2005, Warsaw, Poland
Organising Committee
Tel: +48 22 3560426, Fax: +48 22 3560367
E-mail: intercollab@ichs.pl
Website: www.ichs.pl

11th Congress of the International Rhinologic Society
October 25-29, 2005, Sydney, Australia
Director: Kevin Kane
IRS 2005 Congress Managers
Tel: +61-2-9248-0800, Fax: +61-2-9248 0894
E-mail: irsaustralia2005@tourhosts.com.au
Website: www.irsaustralia2005.com

Binaural Hearing: Cochlear Implants & Hearing Aids
October 26, 2005, Nottingham, UK
The Ear Foundation
Tel: +44 (0)115 942 1985
Fax: +44(0)1159249054
Website: www.earfoundation.org.uk

The International Congress on Cochlear & Brainsteam Implants
October 27-29, 2005, Parma, Italy
Medicina Viva Secretarait
Tel: +39 (0)521 290 191
Fax: +39 (0)521 291314

E-mail: cochlearimplants@mvcongressi.it
Website: www.mvcongressi.it
43rd Art of Rhinoplasty
October 28-31, 2005, San Francisco, USA
Leslie Bernstein MD DOS
Tel: +1 916 923 0820, Fax: +1 916 923 0892
E-mail: Ibernsteinmd426@sbcglobal.net

International Binaural Symposium 2005
October 29-31, 2005, Manchester, UK
Naomi Stocks
Tel: +44 (0)161 275 8570
Fax: +44 (0)161 275 8573
E-mail: naomi.stocks@mrchear.man.ac.uk

Microsurgery of the Ear - 8th Temporal Bone Dissection Course
October 31- November 2, 2005, London, UK
Natalia Ognjenovic
Tel: +44 (0)20 7886 2249
E-mail: n.ognjenovic@ic.ac.uk

Complications in Otoloaryngology - Head & Neck Surgery
November 1-2, 2005, Edinburgh, UK
Information Section
Tel: +44 (0)131 668 9222
E-mail: info@rcsend.ac.uk
Website: www.rcsed.ac.uk/education/courses

Coblation for ENT Surgery
November 2-6, 2005, Hastings, Australia
ArthroCare ENT
Tel: +46 8 546 172 00
Fax: +46 8 546 172 39
E-mail: info@arthrocare.se

Section of Laryngology & Rhinology
November 4, 2005, London, UK
Lucy Wilson
Tel: +44 (0)20 7290 394
Fax: +44 (0)20 7290 2989
E-mail: otology@rsm.ac.uk,

laryngology@rsm.ac.uk
Section of Otology
November 4, 2005, London, UK
Lucy Wilson
Tel: +44 (0)20 7290 394
Fax: +44 (0)20 7290 2989

Email: otology@rsm.ac.uk, laryngology@rsm.ac.uk
28th All India Rhinoplasty Course
(An advanced course)
November 4-6, 2005, New Delhi, India
Director: Dr VP Sood
Department: Ear, Nose & Throat Center
+91-11-52420429
Fax: +91-11-22440011
E-mail: vpsood@touchtelindia.net

41st ENT Annual National Congress
November 6-10, 2005, Bloemfontein, South Africa
Rhyno Kriek
Tel/Fax:+27 (0)51 436 7733
E-mail: rkc@intekom.co.za

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΩΡΛ Χειρουργικής Κεφαλής
& Τραχήλου
10-13 Νοεμβρίου 2005,
Αθήνα Ξενοδ. Αthenaeum Intercontinental Frei SA.
Τηλ.: 210 3215600
Fax: 210 3219296
E-mail: info@frei.gr
Website: www.frei.gr

1st International Symposium
on Prognostic Factors in Head and Neck-, Salivary- and Thyroid Cancer
Oncology and Head & Neck Surgery
November 10-12, 2005, Leiden, The Netherlands
Chair Scientific Committee: Robert J. Baatenburg de Jong
Dept. of Otolaryngology and Head and Neck Surgery, Leiden
E-mail: r.j.baatenburg_de_jong@lumc.nl

Congress Secretariat: Boerhaave Congress Office
Tel: +31-71-5275292
E-mail: m.c.hornstra_moedt@lumc.nl
Website: www.oncologiq.nl

Computer Assited Surgery (CAS)
in Skull Base
November 11-12, 2005, Hannover, USA
Kreter Friederike
Tel: +49 511 532 9161
Fax: +49 511532 3293
E-mail: Kreter.Frederike@mh-hannover.de

Management of Snoring
and Obstructive Sleep Apnoea
November 23, 2005, London, UK
Chermaine Henry
Tel: +44 (0)20 7915 1592
Fax: +44 (0)20 7837 9279
E-mail: c.henry@ucl.ac.uk

Multidisciplinary Facial Plastics
& Reconstructive Surgery Course
November 24-25, 2005, Warrington, UK
Carol Bent
Tel: +44 (0)1925 662034
E-mail: Carol.Bent@nch.nhs.uk

3rd International Tutorial Course
on Vestibular Rehabilitation
November 24-26, 2005, Bertinoro, Italy
Monica Micheiacci
Tel: +39 (0)543 44 65 00
Fax: +39 (0)543 44 65 99
E-mail: mmichelacci@ceub.it

The 5th Asia Pacific Symposium on Cochlear Implant and Related Sciences 2005
November 26-28, 2005, Hong Kong
Congress Secretariat
Tel: +852 2632 2951, Fax: +852 2647 3074
E-mail: hn2005@surgery.cuhk.edu.hk
Web: www.surgery.cuhk.edu.li/hn2005

13th European Courses of Reconstruction
in Head and Neck Oncology
December, 2005, Paris, France
Marco Benazzo
E-mail: m.benazzo@smatteo.pv.it

International Symposium
on "Salivary Gland Tumours; present concepts of diagnosis and management"
December 1-2, 2005, Amsterdam, The Netherlands
Mrs D Chevalking
Tel: +31 20 444 4039, Fax: +3120 444 4046
E-mail: d.chevalking@vumc.nl

10th Asian Research Symposium
in Rhinology
December 1-3, 2005, Kuala Lumpur, Malaysia
Secretariat
Tel: +603 2093 0100/2093 0200
Fax: +603 2093 0900
E-mail: acadmed@po.jaring.my
Website: www.ARSR2005.com

Endoscopic Sinus Surgery Dissection Course
December 2-4, 2005, Barcelona, Spain
Language: Spanish
Department: Garcia-Ibanez Otologic Institute
Tel: +34-93-205-0204
Fax: +34-93-205-4367
E-mail: info@iogi.org

17th National Endoscopic Sinus Surgery Course (An advanced course)
December 18-20, 2005, New Delhi, India
Director: Dr VP Sood
Department: Ear, Nose & Throat Center
Dr VP Sood
Tel: +91-11-52420429, Fax: +91-11-22440011
E-mail: vpsood@touchtelindia.net

International Congress of Rhinology - Otology Skull Base Surgery
31 Aυγούστου - 3 Σεπτεμβρίου 2006, Αθήνα
Divani Apollon Palace Hotel, Βουλιαγμένη
- Β' ΩΡΛ Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο «Αττικόν»
- Πανελλήνια Εταιρεία Νευροωτολογίας
- Πανελλήνια Εταιρεία Ρινολογίας
Υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών
C&C International SA
Τηλ.: 210 6889100
Fax: 210 6844777
E-mail: rhinotoskull2006@cnc.gr

8o Διεθνές Σεμινάριο ΩΡΛ
15-17 Σεπτεμβρίoυ 2006, Nίκαια, Πειραιάς
Ίδρυμα Ευγενίδoυ
Oργάνωση: Δρ Εμμανoυήλ
Αναγνώστoυ, Δ/ντής ΩΡΛ Κλινικής ΓΝ Νίκαιας-Πειραιά
Themateam
Tηλ.: 210 6107213
Fax: 210 6107864
Ε-mail:
themateam@otenet.gr

 

 

 

HOMEPAGE