<<< Προηγούμενη σελίδα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Η χρήση του συνδυασμού β2- διεγερτών
μακράς δράσης και εισπνεόμενων
στεροειδών στη θεραπεία του άσθματος


Η βέλτιστη αντιμετώπιση του άσθματος σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες (Global Initiative for Asthma treatment, WHO 2002) στηρίζεται στην κλιμακωτή αυξομείωση της δόσης των εισπνεόμενων κορτικοειδών, ώστε η θεραπεία να ανταποκρίνεται στη μεταβαλλόμενη φυσιογνωμία της νόσου. Έχει αποδειχθεί, σε κλινικές μελέτες, ότι η προσθήκη των β2-διεγερτών μακράς δράσης στη θεραπεία συντήρησης με εισπνεόμενα στεροειδή βελτιώνει ακόμη περισσότερο τον έλεγχο του άσθματος, ακόμα και μετά από χορήγηση χαμηλότερων δόσεων εισπνεόμενων στεροειδών.
Στη διεθνή βιβλιογραφία αρκετές είναι οι μελέτες που έχουν διερευνήσει τα πλεονεκτήματα της συγχορήγησης στεροειδών και β2-διεγερτών μακράς δράσης. Μεταξύ αυτών, η μελέτη OPTIMA (1.970 ασθενείς με ήπιο προς μέτριο άσθμα) και η μελέτη FACET (852 ασθενείς με μέτριο προς σοβαρό άσθμα) τεκμηρίωσαν τα οφέλη που προκύπτουν από την προσθήκη φορμοτερόλης (Oxez Turbuhaler) στη θεραπεία με χαμηλή δόση βουδεσονίδης (Pulmicort[R] Turbuhaler).
Η λογική εξέλιξη των στοιχείων αυτών ήταν η δημιουργία ενός σκευάσματος το οποίο να περιέχει τα δύο αυτά δραστικά συστατικά σε μία συσκευή εισπνοών.
Ο συνδυασμός βουδεσονίδης / φορμοτερόλης (Symbicort Turbuhaler) είναι μία νέα και επαναστατική εξέλιξη στη θεραπεία του άσθματος. Περιέχει 160μg από το αντιφλεγμονώδες βουδεσονίδη και 4,5μg από το ταχείας έναρξης και μακράς διάρκειας δράσης βρογχοδιασταλτικό φορμοτερόλη, σε ένα νέο και βελτιωμένο Turbuhaler.
Το Symbicort Turbuhaler είναι ο μοναδικός συνδυασμός που η δοσολογία του μπορεί να αυξομειώνεται, ώστε να ανταποκρίνεται τόσο στις περιόδους ύφεσης όσο και επιδείνωσης του άσθματος, με την ίδια πάντα συσκευή χωρίς να χρειάζεται προσθήκη άλλου σκευάσματος ή αλλαγή της θεραπείας.
Επίσης, ο νέος συνδυασμός έχει ταχεία έναρξη δράσης, ανακουφίζοντας τους ασθενείς άμεσα από τα συμπτώματα, σε 1-3 λεπτά.
Ο συνδυασμός κυκλοφορεί σε ένα νέο Τurbuhaler, με βελτιωμένο επιστόμιο και μετρητή δόσεων που δείχνει αριθμητικά (ανά 20) τις δόσεις που απομένουν στη συσκευή. Κάθε συσκευασία περιέχει 120 δόσεις.
Τα πλεονεκτήματα του συνδυασμού βουδεσονίδης / φορμοτερόλης έχουν επιβεβαιωθεί από πλήθος κλινικών μελετών όπως αυτή των Zetterstrom et al (Eur Respir J 2001), η οποία διερεύνησε την αποτελεσματικότητά του σε σύγκριση με τη χορήγηση των δύο δραστικών ουσιών από ξεχωριστές συσκευές εισπνοών και σε σύγκριση με τη χορήγηση μονοθεραπείας με βουδεσονίδη.
Οι παράμετροι αξιολόγησης της μελέτης αυτής ήταν η βελτίωση της πνευμονικής λειτουργίας, οι νυχτερινές αφυπνίσεις, οι ημέρες χωρίς συμπτώματα, ο αριθμός των παροξυσμών και η ανάγκη για χρήση β2 - διεγέρτη ως ανακουφιστική θεραπεία.


Εικόνα 1. Βελτίωση πρωινής και βραδινής PEF με το συνδυασμό βουδεσονίδης / φορμοτερόλης σε σύγκριση με τη χορήγηση βουδεσονίδης και φορμοτερόλης από ξεχωριστές συσκευές εισπνοών και σε σύγκριση με τη μονοθεραπεία βουδεσονίδης.

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι ασθενείς που λάμβαναν το συνδυασμό(με την ίδια ή από διαφορετικές συσκευές) παρουσίασαν στατιστικά σημαντική βελτίωση της πνευμονικής λειτουργίας και όλων των υπολοίπων μεταβλητών της μελέτης και είχαν περισσότερες ημέρες (έως και δύο επιπλέον μήνες ανά έτος) με καλά ελεγχόμενο άσθμα, σε σύγκριση με τους ασθενείς που έλαβαν μόνο βουδεσονίδη (Εικόνα 1).
Πρέπει να τονίσουμε πως τις πρώτες 30 ημέρες της μελέτης τα αποτελέσματα έδειξαν υπεροχή του συνδυασμού στη βελτίωση της πνευμονικής λειτουργίας και της βαθμολογίας των συμπτωμάτων σε σύγκριση με τη χορήγηση των σκευασμάτων αυτών από ξεχωριστές συσκευές εισπνοών. Σύμφωνα με τον Peter Barnes (Eur Respir J, 2002), όταν οι δύο δραστικές ουσίες χορηγούνται μέσω μίας συσκευής επιτυγχάνεται σε μοριακό επίπεδο, μία ευνοϊκή αλληλεπίδραση μεταξύ βουδεσονίδης και φορμοτερόλης. Είναι πιθανό ότι με το Symbicort οι δύο δραστικές ουσίες μεταφέρονται ταυτόχρονα στα ίδια κύτταρα - στόχους των αεραγωγών, μεγιστοποιώντας έτσι τα οφέλη από τη συνεργική δράση των δύο ουσιών. Σε κυτταρικό επίπεδο, η συνεργική δράση βασίζεται στο γεγονός ότι αυτές οι δύο κατηγορίες σκευασμάτων δρουν συμπληρωματικά σε διαφορετικά σημεία της παθοφυσιολογίας του άσθματος και το αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται με τη συγχορήγησή τους δεν παρατηρείται όταν χορηγείται η καθεμία ξεχωριστά.
Ο Peter Barnes καταλήγει ότι οι συνδυασμοί β2-διεγερτών μακράς δράσης και κορτικοειδών αποτελούν την πλέον αποτελεσματική θεραπεία για το άσθμα για την επόμενη δεκαετία.
Επομένως, η δημιουργία του συνδυασμού βουδεσονίδης / φορμοτερόλης (Symbicort) αποτελεί τη λογική εξέλιξη τόσο με βάση τα επιστημονικά όσο και τα κλινικά δεδομένα για τη θεραπεία του άσθματος. Αποτελεί καινοτομία το γεγονός ότι επιτυγχάνει γρήγορο έλεγχο του άσθματος, ενώ ταυτόχρονα παρέχει τη δυνατότητα τροποποίησης της δοσολογίας με βάση τα συμπτώματα, με την ίδια πάντα συσκευή.


ΗΟΜΕPAGE