<<< Προηγούμενη σελίδα

Μελέτες για την αποτελεσματικότητα
και την ασφάλεια της Δεσλοραταδίνης

Πληροφορίες από την ιατρική βιβλιοθήκη της Schering - Plough


Εισαγωγή
Η δεσλοραταδίνη (DL) είναι ένας επιλεκτικός ανταγωνιστής των Η1-υποδοχέων ισταμίνης με αντιαλλεργικά αποτελέσματα για τη θεραπεία της εποχιακής αλλεργικής ρινίτιδας (SAR) και άλλων αλλεργικών καταστάσεων. Απορροφάται καλά χορηγούμενη από το στόμα, έχει μεγάλη ημίσεια ζωή αποβολής και μπορεί να χορηγηθεί αδιάφορα από τη λήψη τροφής. Επίσης, η δεσλοραταδίνη δεν έχει τα καρδιοτοξικά αποτελέσματα που σχετίζονται με μερικούς ανταγωνιστές Η1-υποδοχέων.


Η Δεσλοραταδίνη βελτιώνει την Ποιότητα Ζωής σε ασθενείς με Εποχιακή Αλλεργική Ρινίτιδα
Heithoff K, Meltzer EO, Mellars L,
Salmun M
J Allergy Clin Immunol 2000; 104(1 part 2):S383-S384
Τα ρινικά / οφθαλμικά συμπτώματα της εποχιακής αλλεργικής ρινίτιδας (SAR) μπορούν να επιδράσουν αρνητικά στην κατάσταση υγείας του ασθενούς, ενώ η σχετιζόμενη με τη νόσο κόπωση, ευερεθιστότητα και οι αλλαγές αντίληψης και διάθεσης μπορούν επίσης να επηρεάσουν βαθύτατα την ποιότητα ζωής τους. Η Δεσλοραταδίνη (DL) είναι ένας επιλεκτικός ανταγωνιστής Η1-υποδοχέων ισταμίνης με επιπρόσθετες αντιαλλεργικές ιδιότητες.
Η βελτίωση στην ποιότητα ζωής, χάρη στη θεραπεία με δεσλοραταδίνη, αξιολογήθηκε σε 496 άτομα. Η σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής (HQOL) μετρήθηκε από την δέσμη κριτηρίων SF-36 και από το Ερωτηματολόγιο για τη Ρινοεπιπεφυκίτιδα και τη Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής (RHQ), που συμπληρώθηκε κατά την έναρξη και κατά το τέλος της θεραπείας (ημέρα 14). Τα κριτήρια της SF-36 (φυσική λειτουργικότητα, περιορισμοί στην καθημερινή ζωή εξαιτίας προβλημάτων φυσικής υγείας, σωματικός πόνος, πνευματική υγεία, περιορισμοί στην καθημερινή ζωή εξαιτίας προβλημάτων συναισθηματικής υγείας, κοινωνική λειτουργικότητα, ζωτικότητα και γενική υγεία) βαθμολογήθηκαν με μια κλίμακα από το 0 (το χειρότερο) έως το 100 (το καλύτερο) και τα κριτήρια του RHQ (ύπνος, μη - ρινικά / οφθαλμικά συμπτώματα, πρακτικά προβλήματα, ρινικά συμπτώματα, συμπτώματα ματιών, δραστηριότητες, συναισθήματα και συνολικό σκορ) βαθμολογήθηκαν με μια κλίμακα από το 0 (μη ενοχλημένοι) έως το 6 (πάρα πολύ ενοχλημένοι). Οι μέσες βαθμολογήσεις (όλες οι ομάδες συνδυασμένες) για 4 από τα 8 κριτήρια της SF-36 ήταν χαμηλότερες στην έναρξη από εκείνες για το γενικό πληθυσμό των ΗΠΑ (περιορισμοί καθημερινής ζωής εξαιτίας προβλημάτων στη φυσική υγεία 62,8 έναντι 81, σωματικός πόνος 65,1 έναντι 75,2, κοινωνική λειτουργικότητα 78,6 έναντι 83,3, ζωτικότητα 51,0 έναντι 60,9). Οι βαθμολογήσεις του RHQ κυμάνθηκαν μεταξύ 2,9 και 4,3, δείχνοντας ότι οι ασθενείς έφεραν ένα μέτριο βάρος από τη νόσο και ήταν μέτρια ως πολύ ενοχλημένοι από τα συμπτώματα της SAR. Η DL βελτίωσε σημαντικά 2 από τα 4 μειωμένα κριτήρια της SF-36: κοινωνική λειτουργικότητα και ζωτικότητα. Η DL βελτίωσε επίσης 5 από τα 8 κριτήρια του RHQ: πρακτικά προβλήματα, ρινικά συμπτώματα, συμπτώματα στα μάτια, δραστηριότητες, και συνολικό σκορ. Οι βελτιώσεις στη HQOL συσχετίστηκαν επίσης θετικά με τη θεραπευτική απόκριση, όπως βαθμολογήθηκε από κοινού από τον ερευνητή και τον ασθενή (1=πλήρης, 2=σημαντική, 3=μέτρια και 4=ελαφριά ανακούφιση, 5=αποτυχία της θεραπείας). Οι μεγαλύτερες βελτιώσεις στις βαθμολογήσεις των SF-36 και RHQ συσχετίστηκαν με πλήρη ή σημαντική ανακούφιση και κλινικά σχετικές βελτιώσεις σημειώθηκαν σε αρκετά κριτήρια της SF-36 (περιορισμοί στην καθημερινή ζωή εξαιτίας προβλημάτων στη φυσική υγεία, σωματικός πόνος, περιορισμοί ρόλου εξαιτίας προβλημάτων συναισθηματικής υγείας, κοινωνική λειτουργικότητα και ζωτικότητα).
Αυτή η μελέτη δείχνει ότι η SAR παράγει ένα ήπιο, αλλά με συνέπειες, βάρος νόσου στη ΗQOL και ότι η ανακούφιση από σημεία και συμπτώματα της SAR συσχετίζεται με βελτιωμένη ΗQOL. Η Δεσλοραταδίνη βελτιώνει τη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής, όπως φαίνεται από την ικανότητά της να βελτιώνει τα συμπτώματα της εποχιακής αλλεργικής ρινίτιδας.

Αποσυμφορητική αποτελεσματικότητα της Δεσλοραταδίνης σε ασθενείς με Εποχιακή Αλλεργική Ρινίτιδα
Nayak A, Lorber R, Salmun LM
J Allergy Clin Immunol 2000; 104(1 part 2): S384
Η ρινική συμφόρηση είναι ένα χρόνιο σύμπτωμα σε ασθενείς με εποχιακή αλλεργική ρινίτιδα (SAR). Τα διαθέσιμα σήμερα αντιϊσταμινικά δεν είναι αποτελεσματικά στη θεραπεία της ρινικής συμφόρησης. Η Δεσλοραταδίνη (DL) είναι ένας επιλεκτικός ανταγωνιστής Η1-υποδοχέων ισταμίνης, με επιπρόσθετα αντιαλλεργικά και αντιφλεγμονώδη αποτελέσματα. Δοσολογία άπαξ ημερισίως ανακουφίζει από τα ρινικά και μη - ρινικά σημεία και συμπτώματα της SAR και βελτιώνει τη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής. Τα αποτελέσματα της DL στη ρινική συμφόρηση περιγράφονται χρησιμοποιώντας δεδομένα συγκεντρωμένα από τυχαιοποιημένες, παράλληλων ομάδων, διπλές - τυφλές, ελεγμένες με εικονικό φάρμακο μελέτες της DL σε ασθενείς με SAR. Οι ασθενείς (12-75 ετών n=659-662/ομάδα) με ιστορικό SAR μεγαλύτερο ή ίσο των 2 ετών και μέτρια έως σοβαρά συμπτώματα, παρόντα κατά το χρόνο της εισόδου τους έλαβαν DL (5 mg ή 7,5 mg) ή εικονικό φάρμακο από το στόμα μια φορά την ημέρα για 14 ημέρες. Η σοβαρότητα (0=καθόλου, 1=ήπια, 2=μέτρια, 3=σοβαρά) της συμφόρησης εκτιμήθηκε από τους ασθενείς σε όλη τη διάρκεια της μελέτης. Εκτιμήθηκε η μέση τιμή για τις 14 μέρες της μεταβολής από τις τιμές έναρξης στη βαθμολόγηση της σοβαρότητας των συμπτωμάτων. Η μέση βαθμολόγηση της σοβαρότητας των συμπτωμάτων για τη ρινική συμφόρηση ήταν 2,4 σε κάθε θεραπευτική ομάδα κατά την έναρξη, δείχνοντας ότι οι ασθενείς είχαν μέτρια ως σοβαρή ρινική συμφόρηση πριν λάβουν θεραπεία. Η DL μείωσε σημαντικά τη ρινική συμφόρηση (Ρ=0,02 και 0,01 για 5 mg και 7,5 mg, αντίστοιχα, καθώς και τη σοβαρότητα των συνολικών συμπτωμάτων.
Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι η δεσλοραταδίνη έχει σε σύγκριση με άλλα αντιϊσταμινικά το πρόσθετο όφελος του να παρέχει σημαντική ανακούφιση από αλλεργικά συμπτώματα, όπως η ρινική συμφόρηση σε ασθενείς με SAR.

Αποτελεσματικότητα και Ασφάλεια της Δεσλοραταδίνης στην Εποχιακή Αλλεργική Ρινίτιδα
Salmun LM, Lorber R, Danzig M
Staudinger H
J Allergy Clin Immunol 2000; 104
(1 part 2): S384-S385

Διενεργήσαμε 2 τυχαιοποιημένες, σε παράλληλες ομάδες, διπλές - τυφλές, ελεγμένες με εικονικό φάρμακο μελέτες, για να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα και της ασφάλεια της DL σε ασθενείς με SAR.
Ασθενείς (μελέτη 1: ηλικία 12-75 ετών, n=172-174/ομάδα, μελέτη 2: ηλικία 12-72 ετών, n=165-166/ομάδα) με ιστορικό SAR μεγαλύτερο ή ίσο των 2 ετών, θετική δερματική δοκιμασία για ένα κατάλληλο εποχιακό αλλεργιογόνο και μέτρια ως σοβαρή SAR έλαβαν DL (5 mg ή 7,5 mg) ή εικονικό φάρμακο από το στόμα, μία φορά την ημέρα, για 14 μέρες.
Το κύριο τελικό σημείο ήταν η μέση μεταβολή στην αξιολόγηση από τον ασθενή της βαθμολογίας σοβαρότητας των συνολικών συμπτωμάτων (ρινόρροια, κνησμός, μπούκωμα, πταρμός - κνησμός, δακρύρροια και ερυθρότητα ματιών - κνησμός αφτιών και υπερώας - και βήχας). Η σοβαρότητα των συμπτωμάτων εκτιμήθηκε με τη χρήση κλίμακας 4 σημείων (0=καθόλου έως 3=σοβαρά) που συνέκρινε τη μέση μεταβολή από την αρχική τιμή στη βαθμολογία των αντανακλαστικών συνολικών συμπτωμάτων, κατά τη θεραπευτική περίοδο διάρκειας 2 εβδομάδων.
Δευτερεύοντα τελικά σημεία ήταν οι μέσες μεταβολές στις βαθμολογήσεις της σοβαρότητας ρινικών, μη - ρινικών και εξατομικευμένων συμπτωμάτων και στις κοινές (του ερευνητή και του ασθενούς) αξιολογήσεις της θεραπευτικής απόκρισης και της συνολικής κατάστασης της SAR. Η ασφάλεια εκτιμήθηκε από τις αναφερθείσες ανεπιθύμητες ενέργειες, τα ηλεκτροκαρδιογραφήματα, τις εργαστηριακές δοκιμασίες και τη φυσική εξέταση. Η DL βελτίωσε σημαντικά τη σοβαρότητα των συνολικών, των ρινικών και των μη - ρινικών, συμπτωμάτων της SAR. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι δόσεις των 5 mg και των 7,5 mg DL ήταν ανώτερες από εικονικό φάρμακο και στις δυο μελέτες. Επιπλέον, δευτερεύοντα τελικά σημεία και για τις δύο δόσεις, των 5 mg και των 7,5 mg, έδειξαν βελτίωση στη βαθμολόγηση της σοβαρότητας των ρινικών, των μη - ρινικών και των εξατομικευμένων συμπτωμάτων, καθώς και στις κοινές ασθενούς / γιατρού αξιολογήσεις.
Η κεφαλαλγία ήταν η μόνη ανεπιθύμητη ενέργεια που αναφέρθηκε σε περισσότερο από το 8% των ασθενών και εμφανίστηκε σε παρόμοια συχνότητες μετά από εικονικό φάρμακο (14% - 22%) ή DL (16% - 24%). Η υπνηλία στις θεραπείες με 5 mg και 7,5 mg (2% - 4%) ήταν παρόμοια με αυτήν εικονικού φαρμάκου (2%). Δεν υπήρξαν καρδιακά επεισόδια συσχετιζόμενα με τις θεραπευτικές ομάδες, όπως φάνηκε από τις μη αλλαγές στον καρδιακό ρυθμό ή στα κύματα των PR, QRS, QT και QTc. Η ηπατική και η νεφρική λειτουργία δεν επηρεάστηκαν από τη θεραπεία.
Η δεσλοραταδίνη είναι ασφαλής και καλά ανεκτή σε δόσεις που παρέχουν ανακούφιση και βελτίωση στα σημεία και τα συμπτώματα της SAR.

 

ΗΟΜΕPAGE