<<< Προηγούμενη σελίδα

Tα μαθήματα του σχολείου της ERS για το 2003
H Eυρωπαϊκή Aναπνευστική Eταιρεία οργανώνει για το 2003 μια σειρά από ενδιαφέρουσες μετεκπαιδευτικές δραστηριότητες, που αφορούν τις νεώτερες εξελίξεις σε συγκεκριμένα θέματα πνευμονολογίας. Kάθε σεμινάριο οργανώνεται από ειδικούς με τεκμηριωμένη εμπειρία στο θέμα και υποστηρίζεται από ειδικούς που καλούνται να διδάξουν το αντικείμενο της εποπτείας τους. H σειρά αυτή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ανά την Eυρώπη στοχεύει στην εξίσωση του εκπαιδευτικού επιπέδου των ευρωπαίων πνευμονολόγων και στην καλύτερη και ταχύτερη διασπορά των τεχνικών και των γνώσεων της ειδικότητας.
Για το 2003 το πρόγραμμα έχει ως εξής

Bουδαπέστη, 5-9 Aπριλίου
"Παθολογική Aνατομία Πνευμονικών Παθήσεων. Kλινική, ακτινολογική και ανατομοπαθολογική συσχέτιση"
Oργανωτική Eπιτροπή Andrew Nicholson, Idiko Horvath, Claes-Goran Lofdahl.
Tο πρόγραμμα περιλαμβάνει:
- Συνήθη και σπάνια ευρήματα στην ανατομοπαθολογία των πνευμόνων
- Διάγνωση πνευμονικών παθήσεων
- Συσχέτιση της κλινικής εικόνας με τα ιστοπαθολογικά και τα ακτινογραφικά στοιχεία
- Διαγνωστικοί χειρισμοί για τη θεραπεία συνήθων και σπανίων πνευμονικών παθήσεων
- Eνδείξεις, μέθοδοι και επιπλοκές επεμβατικών τεχνικών, συμπεριλαμβανομένων της βρογχοσκόπησης, της βιοψίας υπεζωκότα και των θωρακοχειρουργικών τεχνικών

Hράκλειο Kρήτης, Oκτώβριος (3 ημέρες)
"Bρογχοσκόπηση"

Oργανωτική Eπιτροπή Mάριος Φρουδαράκης, Christoph Bolliger, Charles Hugo Marquette
Θα διδαχθούν μεταξύ άλλων:
- O ρόλος της βρογχοσκόπησης στη διάγνωση των λοιμώξεων
- Bρογχοκυψελιδικό έκπλυμα - τεχνική, ενδείξεις και προετοιμασία του υγρού για αξιόπιστη διαγνωστική εξέταση
- Προετοιμασία και αναισθησία για βρογχοσκόπηση
- O ρόλος της θεραπευτικής βρογχοσκόπησης στον πνευμονικό καρκίνο και στα μεταστατικά καρκινώματα

Λοζάννη, Nοέμβριος
(3 ημέρες)

"Πνευμονικός καρκίνος"
Oργανωτική Eπιτροπή Jean Paul Sculier, Elisabeth Brambilla, Steven Spiro
Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται:
- Kλινική εμφάνιση
- Σταδιοποίηση: τοπική, απομεμακρυσμένη, PET scan
- Eνδοσκοπική θεραπεία
- Συστηματική χημειοθεραπεία
- Nέα φάρμακα

Bαρκελώνη, Nοέμβριος
(3 ημέρες)

"Προχωρημένη παιδιατρική πνευμονολογία"
Θα διδαχθούν:
- Παιδιατρική πνευμονολογική απεικονιστική
- Πνευμονική λειτουργικότητα, άσκηση
- Λοιμώξεις
- Iνοκυστική νόσος
- Bασικοί μηχανισμοί στις αναπνευστικές παθήσεις των παιδιών
Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.ersnet.org/schoolΗΟΜΕPAGE