Από τη βιβλιoθήκη των φαρμακευτικών
εταιρειών

 

Η Μελέτη CASIOPEA
H αποτελεσματικότητα της προσθήκης της μοντελουκάστης στην εισπνεόμενη βουδεζονίδη για τον έλεγχο του μετρίου ή ήπιου άσθματος

VAQUERIZO ΜJ, CASAN P, CASTILLO J et al
Thorax (μελέτη υπό δημοσίευση)

Tριάντα χρόνια μετά από την εισαγωγή των εισπνεομένων κορτικοστεροειδών στη χρόνια θεραπεία του άσθματος, η συζήτηση συνεχίζεται σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τις ανεπιθύμητες ενέργειές τους στον ευρύ και ετερογενή πληθυσμό των ασθενών με άσθμα.
Η πρόσφατη εισαγωγή των αντι-λευκοτριενίων στη θεραπεία του άσθματος, διεύρυνε την παραπάνω συζήτηση.
Γιατί ορισμένοι ασθενείς συνεχίζουν να εμφανίζουν συμπτώματα άσθματος, παρά τη βέλτιστη αγωγή με εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή; Μήπως επειδή τα κορτικοστεροειδή δεν αναστέλλουν τη σύνθεση και την απελευθέρωση των κυστεϊνυλ-λευκοτριενίων στους πνεύμονες;
Η μελέτη CASIOPEA, η οποία διήρκεσε 16 εβδομάδες και περιέλαβε 639 ασθενείς με ήπιο ή μέτριο άσθμα (FEV1>55%), αξιολόγησε την προσθήκη 10mg μοντελουκάστης στη χρόνια αγωγή με εισπνεόμενη βουδεζονίδη (από 400 έως 1.600μg/ημέρα), έναντι προσθήκης εικονικού φαρμάκου.
Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι, στην ομάδα της μοντελουκάστης, ο μέσος όρος των ημερών που ήταν ελεύθερες από συμπτώματα άσθματος αυξήθηκε κατά 56% (p=0,001), ενώ ο μέσος όρος των ημερών με συμπτωματολογία της νόσου μειώθηκε κατά 35% (p=0,03).
Τα παραπάνω αποτελέσματα ήταν ανεξάρτητα από το επίπεδο της δόσης της εισπνεόμενης βουδεζονίδης. Οι ασθενείς με αγωγή που περιλάμβανε μοντελουκάστη, εμφάνισαν σημαντικά λιγότερες νυκτερινές αφυπνίσεις (p<0,05) και σημαντική μείωση στη χρήση β-2 διεγερτών και βελτίωση στις πρωινές αιχμές ροής (p<0,05).
Η μελέτη αυτή είναι η πρώτη που αξιολογεί την αποτελεσματικότητα ενός «ήπιου» αντιφλεγμονώδους φαρμάκου, όπως η μοντελουκάστη, με όρους συμπτωματολογίας ασθματικής κρίσης.
Αναδύεται, λοιπόν, το ερώτημα μήπως στο μέλλον, μία «καλύτερα στοχεύουσα» αντιφλεγμονώδης αγωγή αποδειχθεί η καλύτερη θεραπεία για το χρόνιο, ελεγχόμενο άσθμα, περιορίζοντας αισθητά το θεραπευτικό ρόλο των β-2 διεγερτών. Η αποτελεσματικότητα της χορήγησης ερυθροποιητίνης σε βαρέως πάσχοντες: o προβληματισμός συνεχίζεται.

 


<<< Προηγούμενη σελίδα

ΗΟΜΕPAGE