Από τη βιβλιoθήκη των φαρμακευτικών
εταιρειών

 

Παγκόσμια μελέτη Compact με τη συμμετοχή της Πανεπ/κής Πνευμονολογικής Κλινικής του Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

Η Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική του Π.Γ.Ν.I. που συμμετείχε στην παγκόσμια μελέτη Compact με συνολικό αριθμό 889 ασθενών, αξιολόγησε με επιτυχία την αποτελεσματικότητα της προσθήκης του Singulair σε εισπνεόμενη βουδεσονίδη έναντι του διπλασιασμού της δόσης της Bουδεσονίδης σε ενήλικες ασθενείς με άσθμα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όταν το Singulair προστέθηκε σε βουδεσονίδη 800mg ήταν εξίσου αποτελεσματικό όπως η βουδεσονίδη 1600mg και με μικρότερη συχνότητα ανεπιθύμητων ενεργειών.

 


<<< Προηγούμενη σελίδα

ΗΟΜΕPAGE