INFO RESPIRATORY
Τεύχος 47 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008

 

<<< Προηγούμενη σελίδαΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:: Σημείωμα σύνταξης

:: Ανασκόπηση
- Νεοαγγειογένεση και καρκίνος πνεύμονα
Γ. ΧΑΡΔΑΒΕΛΛΑ[1,2], Δ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ[3], Σ.Η. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ[2]
[1]Κέντρο Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, Γ.Ν.Ν.Θ.Α "Η Σωτηρία"
[2]Πνευμονολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
[3]Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
- Διάγνωση και θεραπεία της σκλήρυνσης κατά πλάκας
TJ Murray
British Medical Journal 2006; 332(4):525-527
Απόδοση στα ελληνικά: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ
Καρδιολόγος
- To μαζικό screening για τον καρκίνο του προστάτη:
οι θέσεις ομοφωνίας των Υπηρεσιών Πρόληψης των ΗΠΑ

R Harris, KN Lohr
Ann Intern Med 2002; 137:917-929
Απόδοση στα ελληνικά: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΟΔΑΡΟΥ
Ειδ. Παθολόγος, ΝΝΘΑ "Η Σωτηρία"

- Χρόνια προστατίτιδα και το σύνδρομο
του χρόνιου πόνου στη λεκάνη

Anthony J Schaeffer
N Engl J Med 2006; 355:1690-8
Απόδοση στα ελληνικά: ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΓΙΑΚΟΥΜΗ
Παθολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Α' Παθολογικής Κλινικής Παν/μίου Αθηνών

:: Kατευθυντήριες Οδηγίες
-Πνευμονία της Κοινότητας (CAP) και νεότερες μακρολίδες
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΥΝΟΣ
Παθολόγος

:: Ανασκόπηση
Ερμηνεύοντας τις κλινικές μελέτες στον καρκίνο του πνεύμονα:
η σημασία της μεθοδολογίας και των τελικών σημείων

RJ Gralla, F Griesinger
J Thorac Oncology 2007; 2(6):51s-58s
Απόδοση στα ελληνικά: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΕΙΛΑΣ
Ειδ. Πνευμονολόγος, ΚΑΑ-ΝΝΘΑ "Η Σωτηρία"

:: Η φωτοθήκη του Ιnfo

:: Φάκελος
Kύστεις
- Κυστική νόσος του πνεύμονα
Gregory P Cosgrove, Stephen K Frankel, Kevin K Brown
Thorax 2007 Sep; 62(9):820-29
Απόδοση στα ελληνικά: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΕΙΛΑΣ[1], ΦΩΤΗΣ ΒΛΑΣΤΟΣ[2]
[1]Ειδ. Πνευμονολόγος, [2]Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α΄
- Το κλινικό φάσμα των μεσοθωρακικών κύστεων
Shin-ichi Takeda, MD, PhD, FCCP; Shinichiro Miyoshi, MD; Masato Minami,
MD; Mitsunori Ohta, MD; Akira Masaoka, MD; and Hikaru Matsuda, MD
Chest 2003; 124:125-132
Απόδοση στα ελληνικά: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΕΙΛΑΣ[1], ΦΩΤΗΣ ΒΛΑΣΤΟΣ[2]
[1]Ειδ. Πνευμονολόγος, [2]Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α΄
ΚΑΑ-ΝΝΘΑ "Η Σωτηρία"

:: Ανασκόπηση Ιατρικού Τύπου
- Η ελεύθερη και η ολική κορτιζόλη ως προγνωστικοί δείκτες
της σοβαρότητας και της έκβασης της πνευμονίας της κοινότητας

Free and total cortisol levels as predictors of severity
and outcome in community-acquired pneumonia
Christ-Crain M, Stolz D, Jutla S, Couppis O, Mόller C, Bingisser R, Schuetz P, Tamm M, Edwards R, Mόller B, Grossman AB
Am J Respir Crit Care Med 2007 Nov; 176(9):913-20
-
Μη ικανοποιητικός έλεγχος του άσθματος: η επίπτωσή του, η ανίχνευσή του
και τα αποτελέσματά του στην κλινική πράξη

Suboptimal asthma control: prevalence, detection and consequences
in general practice
KR Chapman, LP Boulet, RM Rea and E Franssen
University of Toronto, Toronto, Laval University, Quebec City, Quebec,
and GlaxoSmithKline Canada Inc., Mississauga, Ontario, Canada
European Respiratory Journal 2008; 31:320-325

:: Ακτινολογικό quiz

:: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
-Υπεζωκότας

:: Μοριακή Βιολογία
-
Πρότυπα σωματικών μεταλλάξεων στο γονιδίωμα των όγκων
Christopher Greenman, Philip Stephens, Raffaella Smith, et al.
Nature 2007; 446(8):153-158
Απόδοση στα ελληνικά: ΦΩΤΗΣ ΒΛΑΣΤΟΣ
Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α΄, ΚΑΑ-ΝΝΘΑ

:: Medical News
-
Η Ακετυλοκυστεΐνη προφυλάσσει από τη νεφροτοξικότητα των σκιαγραφικών ουσιών
-
Το ριβαροξαμπάν έχει καλύτερα αποτελέσματα από την ενοξαπαρίνη στην πρόληψη της εν τω βάθει θρομβοφλεβίτιδας και της πνευμονικής εμβολής
Επιμέλεια: Γ. Κοντοπύργιας
Πνευμονολόγος, Επιμελητής Νοσοκομείου "Metropolitan"

:: Ανασκόπηση
- Τοποθέτηση τραχειοβρογχικών ενδοπροθέσεων (Stents)
Ο ρόλος του επεμβατικού Πνευμονολόγου

Γρ. ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ MD
ΚΕΘ Παν/μίου Αθηνών, Νοσοκομείο "Ευαγγελισμός"


:: Ιατροϊστορικά Σύμμεικτα
Μια σύντομη ιστορική αναδρομή του καρκίνου του πνεύμονα
Hanspeter Witschi
ITEH and Department of Molecular Biosciences, School of Veterinary Medicine,
University of California, Davis, California 95616
Toxicological Sciences 2001; 64:4-6
Aπόδοση στα ελληνικά: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ
Ειδικ. Πνευμονολόγος, Κέντρο Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, ΝΝΘΑ "Η Σωτηρία"