<<< Προηγούμενη σελίδα

Σύγχρονη ΩΡΛ
Tεύχος 1 - Ιανουάριος -Φεβρουάριος - Μάρτιος 2008

  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 


:: Σημείωμα Σύνταξης

:: Παγκόσμια ΩΡΛ Nέα

:: Συνέδρια - Σεμινάρια
- Πρόοδοι στην Ωτο-ρινο-λαρυγγολογία / Progres en Oto-rhino-larynologie
- Λαρυγγοφαρυγγική παλινδρόμηση και Κλινικά προβλήματα
- 12ο Πρακτικό Σεμινάριο Χειρουργικών Εκτομών Κεφαλής και Τραχήλου

:: Siemens Newsletter
Στην υπηρεσία των ανθρώπων με προβλήματα ακουστικής ικανότητας

:: 8ο Πανελλήνιο Ρινολογικό Σεμινάριο

:: Δελτία Τύπου "ΜΠΑΚΑΚΟΣ EARCARE"
- Νέο Κέντρο Εφαρμογών Ακοής στον Πειραιά
- Το μικρότερο ακουστικό βαρηκοΐας με τηλεχειρισμό στην Ελλάδα, από την EARCARE

:: ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ
Στοματοφαρυγγικές δυσφαγίες
Υπό Wolfgang Bigenzahn και Doris-Maria Denk