<<< Προηγούμενη σελίδα

ΙNFO DERMA
ΤΕΥΧΟΣ 41 - IOYNIOΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2002


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


:: Δυσπλαστικός Σπίλος και Σύνδρομο Δυσπλαστικού Σπίλου

:: Πρωτοπαθές δερματικό κακοηθές μελάνωμα
και οι πρόδρομες βλάβες του

:: Eυρωπαϊκή Aκαδημία Δερματολογίας - Aφροδισιολογίας
EADV Tιμητικές διακρίσεις

:: Συνεχιζόμενη Ιατρική εκπαίδευση: Yποδερματίτις

:: Δήγματα εντόμων - νύγματα θαλασσίων ζώων και φυτών

:: Γενετική στη δερματολογία

:: 7th Congress of the European Society for Paediatric Dermatology

:: Προσεχή συνέδρια

:: Νέα προιόντα