ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΤΕΥΧΟΣ 37 Iανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2009

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

 

ΠEPIEXOMENA

 

 

:: Σημείωμα της Σύνταξης

:: Λίγα λόγια από την ομάδα περιοδικού

:: Εμπλοκή παιδιών με αναπηρίες σε θεατρικά δρώμενα
«Ένας ακόμη δρόμος της Κιβωτού στην αποκατάσταση»

Χατζησαββίδης Μελέτης[1], Ηλιάδης Κυριάκος[2], Καραμάνη Ιωάννα[3], Βλιαγκόφτη Ολυμπία[4], Χρυσοστομίδης Δημήτρης[5]
[1]Παιδιατρικός Εργοθεραπευτής NDT-SIT, Υπεύθυνος Θεραπευτικής Ομάδας «Κιβωτού», Υπεύθυνος Τμήματος Εργοθεραπείας «Κιβωτού»
[2]Παιδιατρικός Φυσικοθεραπευτής NDT-SIT, Διοικητικός Υπεύθυνος «Κιβωτού»
[3]Παιδιατρική Φυσικοθεραπεύτρια NDT-SIT, Υπεύθυνη Τμήματος Φυσικοθεραπείας «Κιβωτού»
[4]Παιδιατρική Φυσικοθεραπεύτρια NDT-SIT, Φυσικοθεραπεύτρια «Κιβωτού»
[5]Παιδιατρικός Λογοθεραπευτής NDT-SIT, Υπεύθυνος Τμήματος Λογοθεραπείας «Κιβωτού»

:: Η διαδικασία Tuning στην Εργοθεραπεία - Eιδικές επάρκειες στην Ευρώπη
Σ. Κανταρτζή[1],Μ. Σκουρολιάκου[2]
[1],[2]ΜSc Εργοθεραπεύτρια

:: Εργοθεραπευτικές οδηγίες για πρόληψη ατυχημάτων στο σπίτι ατόμων Γ' ηλικίας
M. Kαραμπέτσου[1], Μ. Κοντομήτρου[2]
[1]Εργοθεραπεύτρια, Υπεύθυνη Κέντρου Εργοθεραπείας-Ψυχολογικής Υποστήριξης και Δομών Κοινωνικλης Πρόνοιας Δήμου Ηρακλείου Αττικής
[2]Εργοθεραπεύτρια, Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο Πειραιά

:: Ανακοινώσεις
- Σεμινάριο με θέμα: «Αξιολόγηση και αντιμετώπιση της δυσγραφίας»
- Σεμινάριο με θέμα: «Σεμινάριο Νευροεξελικτικής Αγωγής - Basic NDT-Bobath»

:: Προσεχή Συνέδρια