<<< Προηγούμενη σελίδα

Ίδρυση της
ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΩΤOΡΙΝOΛΑΡΥΓΓOΛOΓΩΝ
(Ελεύθερων επαγγελματιών)
Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας αναγγείλουμε ότι, εναρμονιζόμενοι με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατόπιν των νομίμων ενεργειών, ιδρύθηκε με την υπΥαρθμ. 3849/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικίου Αθηνών η «Ένωση Ελλήνων Ωτορινολαρυγγολόγων (ελεύθερων επαγγελματιών)». Oι ελεύθεροι επαγγελματίες αποτελούν το μεγάλο και διαρκώς αυξανόμενο τμήμα των Ελλήνων Ωτορινολαρυγγολόγων (842 επί συνόλου 1240).
Η ένωση δεν αποτελεί ανταγωνιστή, αλλά συμπλήρωμα της Πανελλήνιας Εταιρείας Ωτορινολαρυγγολογίας-Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, σε συνεργασία με την οποία θα φροντίζει για τα συμφέροντα (επαγγελματικά και επιστημονικά) των ελεύθερων επαγγελματιών. Oι βασικότεροι σκοποί της Ένωσης είναι:
- Η συσπείρωση των ελεύθερων επαγγελματιών για την επίλυση των κοινών τους προβλημάτων.
- Η εκπροσώπηση των ειδικών συμφερόντων των ελεύθερων επαγγελματιών Ωτορινολαρυγγολόγων σε αρχές, ιατρικούς και λοιπούς οργανισμούς.
- Η εκπροσώπηση των συμφερόντων των μελών έναντι του κοινού και η παροχή συμβουλών στα μέλη επί επαγγελματικών και επιστημονικών υποθέσεων.
- Η οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων με σκοπό την κάλυψη των επιστημονικών αναγκών και «ανησυχιών» των ελεύθερων επαγγελματιών της Ωτορινολαρυγγολογίας.
- Η ενημέρωση των μελών της σε θέματα επαγγελματικά, επιστημονικά, οργάνωσης και λειτουργίας του ιδιωτικού ιατρείου, συνθηκών εξάσκησης του ελεύθερου επαγγέλματος κ.λπ., θέματα που απασχολούν τα μέλη της Ένωσης.
Στην πρώτη γενική συνέλευση των ιδρυτικών μελών της Ένωσης Ελλήνων Ωτορινολαρυγγολόγων (ελεύθερων επαγγελματιών) έγινε εκλογή των μελών του ΔΣ το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:
Πρόεδρος: Ι. Πετμεζάκης
Αντιπρόεδρος: Θ. Σφήκας
Γεν. Γραμματέας: Θ. Ρηγάτος
Ειδ. Γραμματέας: O. Κεσίδου
Ταμίας: Κ. Ιωάννου
Μέλη: Δ. Αναγνώστου, Ε. Γκόλας, Σ. Δάβρης, Ξ. Κόχυλας,
Ι. Μέγας, Μ. Ξυλάκης, Α. Παπαβασιλείου, Ι. Σταμάτης
Διεύθυνση επικοινωνίας: Θ.Ρηγατός, Τηλ.& fax: 210 5137802.
Δυρραχίου 51-53, 104 43 Σεπόλια, Αθήνα.

 

 

HOMEPAGE