<<< Προηγούμενη σελίδα

Xαιρετισμός Προέδρου

Βαθμολόγηση
της «δια βίου συνεχιζόμενης
ιατρικής εκπαίδευσης»

 Ίσως για ορισμένους συναδέλφους να φανούμε υπερβολικά βιαστικοί στην υλοποίηση της βαθμολόγησης της δια βίου συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Και αυτό επειδή είμαστε η μόνη τάξη εργαζομένων, η οποία, αν και φροντίζει από μόνη της και με δική της οικονομική επιβάρυνση τις περισσότερες φορές την δια βίου εκπαίδευση, θα πρέπει αυτό να το αποδεικνύει και εγγράφως. Ίσως να έχουν δίκαιο, επειδή και προσωπικά δεν γνωρίζω κανένα άλλο επάγγελμα, ή κανέναν άλλο επαγγελματία, επιστήμονα ή μη, να είναι υποχρεωμένος να αποδεικνύει εσαεί και δια παραστατικών, το ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις της επιστήμης του. Δυστυχώς όμως, και είναι παγκόσμιο φαινόμενο αυτό, οι διάφοροι κυβερνήτες νομοθετούν, δείχνοντας μια υπερβολική ευαισθησία σε αυτόν τον τομέα. Και είναι αυτός ο βασικός λόγος για τον οποίο, το ΔΣ της Πανελλήνιας Εταιρείας Ωτορινολαρυγγολογίας θέλει να είναι έτοιμη η εταιρεία για την εφαρμογή αυτής της μοριοδότησης, και αυτό επειδή επιθυμεί και πιστεύει ότι ο όποιος έλεγχος θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τα εκλεγμένα όργανα των ιατρών κάθε ειδικότητας και όχι από οποιονδήποτε και οποιουδήποτε βαθμού γραφειοκράτη. Άλλωστε, οι εκλεγμένοι συνάδελφοι γνωρίζουν τι πρέπει, τι μπορούν και τι επιβάλλεται να γνωρίζουν οι ιατροί της ειδικότητάς τους.
Είναι παράλογο και ίσως ανέφικτο να ζητάμε από επιστήμονες που έχουν υπερβεί κάποια ηλικία, να εκπαιδεύονται σε νέες τεχνικές και νέες επεμβάσεις. Αυτό, τις περισσότερες φορές, πέρα από το γεγονός ότι είναι αδύνατο, θα προκαλούσε συμφόρηση στην παροχή εκπαίδευσης σε νεότερους ιατρούς και τα αποτελέσματα θα ήταν ίσως διαφορετικά από τα αναμενόμενα. Άλλωστε, οι παλαιότεροι προλάβαμε παλιούς ωτορινολαρυγγολόγους, οι οποίοι άνοιγαν μαστοειδείς αποφύσεις με το σκαρπέλο, δημιουργώντας λείες κοιλότητες που θα τις ζήλευαν πολλοί σύγχρονοι ωτοχειρουργοί, ή καθάριζαν θαυμάσια τον έξω ακουστικό πόρο από βλεννοπυώδεις εκκρίσεις με μόνο εργαλείο τον βαμβακοφορέα και οι οποίοι δεν μπόρεσαν ποτέ να συνηθίσουν τις μοντέρνες τεχνικές. Δεν τις απέρριπταν, προέτρεπαν μάλιστα τους νέους προς αυτές, όμως οι ίδιοι δεν τις μπορούσαν και δεν ήταν κατακριτέοι γιΥ αυτό.
Εκείνο που πραγματικά πιστεύουμε ότι έχει σημασία στην συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση, είναι η ενημέρωση πάνω σε καινούριες αντιλήψεις και τεχνικές, η σωστή παιδεία και το ήθος του ιατρού και αυτά σίγουρα αναπτύσσονται και ανδρώνονται με την συμμετοχή σε διάφορα μετεκπαιδευτικά σεμινάρια και συνέδρια. Το αν και το πώς θα εφαρμόσει ο κάθε ιατρός τις νέες τεχνικές εξαρτάται από τις ηλικιακές και μαθησιακές δυνατότητες ενός εκάστου εξ ημών και γίνεται μέσα στους κανόνες του «ωφελέειν ή μη βλάπτειν».
Η Πανελλήνια Εταιρεία Ωτορινολαρυγγολογίας, βρίσκεται σε επαφή με διεθνείς οργανισμούς και με το υπουργείο, για την καθιέρωση του τρόπου βαθμολόγησης της δια βίου ιατρικής εκπαίδευσης. Αλλά επειδή τίποτε πιο χρονοβόρο από τις διάφορες συζητήσεις, οι οποίες τελικά μπορεί να οδηγήσουν σε άλλου είδους αποφάσεις, το ΔΣ αποφάσισε να εφαρμόσει από τώρα την μοριοδότηση των διαφόρων επιστημονικών εκδηλώσεων της ειδικότητάς μας, ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα (υπάρχει σχετικό άρθρο του κ. A. Νικολάου στο παρόν τεύχος).
Το ΔΣ της Πανελλήνιας Εταιρείας Ωτορινολαρυγγολογίας ζητά από τους συναδέλφους που οργανώνουν συνέδρια ή μετεκπαιδευτικά μαθήματα ή σεμινάρια, να ζητούν από την εταιρεία τη μοριοδότηση των εκδηλώσεών τους. Αυτό πιστεύουμε ότι θα έχει ένα διπλό όφελος, αφΥ ενός θα δίνει ουσιαστική αξία στην εκδήλωση και αφΥ ετέρου θα δίνει τη δυνατότητα του σωστού προγραμματισμού, για να μη συμπίπτουν χρονικά οι διάφορες εκδηλώσεις.
Επειδή οι ειδικευόμενοι συνάδελφοι θα ζήσουν αναγκαστικά με αυτά τα συστήματα, θα πρέπει από πολύ νωρίς να συνηθίζουν στην ιδέα συλλογής μορίων, γιΥ αυτό θεωρούμε επιβεβλημένο να παρουσιάζουν στην εξεταστική επιτροπή το σύνολο των βαθμών που συνέλεξαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους.
Τέλος, το ΔΣ της Πανελλήνιας Εταιρείας Ωτορινολαρυγγολογίας αποφάσισε να βαθμολογήσει την παρακολούθηση του 15ου Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου, που θα γίνει στο Καρπενήσι, με 10 βαθμούς.

Ιωάννης Δανιηλίδης
Πρόεδρος της Εταιρείας
Ωτορινολαρυγγολογίας - Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου

 

 

HOMEPAGE