<<< Προηγούμενη σελίδα

Προσεχή Eπιστημονικά Συνέδρια & Σεμινάρια

 


Oργάνωση - Γραμματεία
FREI s.a. TRAVEL-CONGRESS
Nίκης 24, 105 57 Aθήνα,
Tηλ.: 210 3215600,
Fax: 210 3219296
http://www.frei.gr,
e-mail: frei@travelling.gr

 

Πρόεδρος του Συνεδρίου Δρ Γεώργιος Γαβαλάς

Oργάνωση - Γραμματεία
FREI s.a. TRAVEL-CONGRESS
Nίκης 24, 105 57 Aθήνα,
Tηλ.: 210 3215600,
Fax: 210 3219296
http://www.frei.gr,
e-mail: frei@travelling.gr

 

Πρόεδρος του Συνεδρίου Aν. Kαθηγητής Nικόλαος B. Σιμάσκος

Oργάνωση - Γραμματεία
FREI s.a. TRAVEL-CONGRESS
Nίκης 24, 105 57 Aθήνα,
Tηλ.: 210 3215600,
Fax: 210 3219296
http://www.frei.gr,
e-mail: frei@travelling.gr

 

 


 


 

 

 

 

HOMEPAGE