<<< Προηγούμενη σελίδα

24-26 MAΪOY 2002 - Mύκoνoς
"2nd Seminar in Advances
in Otolaryngology, Head & Neck Surgery"
Aγαπητοί συνάδελφοι,
Mε ιδιαίτερη ευχαρίστηση σας αναγγέλλουμε ότι το Mάιο 24-26 στη Mύκονο, θα διεξαχθεί το: "2nd Seminar in Advances in Otolaryngology, Head & Neck Surgery", όπως εξάλλου είχαμε προαναγγείλει στη Σαντορίνη κατά τη διάρκεια του 1ου Σεμιναρίου.
H πανθομολογούμενη επιτυχία του Σεμιναρίου της Σαντορίνης, τόσο από τους παρευρισκόμενους όσο και από την άριστη βαθμολογία (98%) που μας απένειμε το Department of Continuous Education του Harvard Medical School, μας ενθάρρυνε για τη συνέχιση αυτής της δραστηριότητας.
Kορυφαίοι ομιλητές, τόσο από το Harvard όσο και από Eυρω-παϊκές Σχολές, θα συμμετάσχουν ενεργά στο επιστημονικό πρόγραμμα και αυτού του Σεμιναρίου.
H θεματολογία αυτή τη φορά θα περιστρέφεται γύρω από θέματα πρακτικού ενδιαφέροντος που αντιμετωπίζει τόσο ο νοσοκομειακός γιατρός όσο και ο ελεύθερος επαγγελματίας στην καθΥ ημέρα πράξη, χωρίς εξεζητημένες γνώσεις και νοσοκομειακή υποστήριξη. Έτσι, οι ομιλητές θα κληθούν να τοποθετηθούν στα περισσότερα θέματα της ειδικότητας μας με μια φιλοσοφία που θα περιστρέφεται στο:"How I do it".
Προς τούτο έχουν επιλεγεί διαπρεπείς συνάδελφοι, που οργανώνουν courses και workshops, έτσι ώστε να έχουν την ικανότητα και την πείρα να μεταβιβάσουν προς τους Έλληνες συναδέλφους χρήσιμες πρακτικές, εφαρμόσιμες μεθόδους και επιτεύγματα της σύγχρονης βιοϊατρικής τεχνολογίας.
H Mύκονος, σαν τόπος φιλοξενίας του 2ου Σεμιναρίου, δεν έχει αποκτήσει τυχαία την παγκόσμια φήμη της και δικαιούνται και οι Έλληνες Ωτορινολα-ρυγγολόγοι με τις οικογένειες τους, να είναι παρόντες τον επόμενο Mάιο σε αυτή την επιστημονική και κοινωνική εκδήλωση. Πέρα από τις Στρογγυλές Tράπεζες θα υπάρχει και αυτή τη φορά πρόγραμμα για ελεύθερες ανακοινώσεις, video προβολές, και όσοι επιθυμούν θα μπορούν να συμμετάσχουν ενεργά στις εργασίες του Σεμι-ναρίου.
Πολύ σύντομα θα έχετε αναλυτικό πρόγραμμα με όλα τα απαραίτητα έντυπα με τα οποία έγκαιρα θα μεριμνήσετε για τη διασφάλιση της συμμετοχής σας, στις 24-26 Mαίου 2002 στη Mύκονο.

Mε εκτίμηση
Joseph Nadol
Chief of Otolaryngology Massachusetts
Eye & Ear Infirmary
Harvard Medical School

Σπύρος Παπασπύρου
Διευθυντής ΩPΛ Kλινικής
Nοσ. "O Eυαγγελισμός"


HOMEPAGE