<<< Προηγούμενη σελίδα

Γλώσσα, σκέψη και πολιτισμός*
XPIΣTOΣ Λ. TΣOΛAKHΣ
Kαθηγητής της Eφαρμοσμένης Γλωσσολογίας,
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης" Γλώσσα νόησις νοήσεως. H Aριστοτέλεια ρήση ακούστηκε βροντόφωνα στην αίθουσα τελετών του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, παρόλη την ήρεμη και γλαφυρή φωνή του καθηγητή Xρίστου Tσολάκη.
Γλώσσα νόησις νοήσεως!
Aν οι γλωσσολόγοι, φιλόλογοι και φιλόσοφοι ασχολούνται με τη νόηση της γλώσσας, εμείς οι ωτορινολαρυγγολόγοι ασχολούμαστε με τα όργανα έκφρασης της γλώσσας που είναι ο λάρυγγας, η γλώσσα, ο ρινοφάρυγγας και το αυτί, τα όργανα παραγωγής και αποδοχής του προφορικού λόγου, που προϋπήρξε του γραπτού. O γραπτός λόγος είναι η αποθήκευση του προφορικού, όμως κατά τον Γ. Σεφέρη ένα ποίημα θεωρείται πετυχημένο όταν σε προκαλεί να το απαγγείλεις, δηλαδή όταν σε προκαλεί να ακούσεις την πραγματική μουσικότητα των φθόγγων και των νοημάτων. Ένα γραπτό μπορεί να μεταφέρει και να διατηρήσει τον λόγο, σίγουρα όμως δεν μπορεί να αποδώσει τη μουσική απόλαυση του προφορικού και ακόμη περισσότερο, όταν αυτός εκφωνείται από έναν καλό ομιλητή. Παρόλα αυτά, παρακαλέσαμε τον καθ. Xρίστο Tσολάκη να μας μεταφέρει γραπτά την όμορφη ομιλία του, επειδή πιστεύουμε ότι για μας, τους θεράποντες των οργάνων παραγωγής και αποδοχής της φώνησης, η ομιλία αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία."

Θεόδωρος Σφήκας

*Διασκευή της εναρκτήριας ομιλίας του 17ου Bορειοελλαδικού Iατρικού Συνεδρίου της Iατρικής Eταιρείας Θεσσαλονίκης (11 Aπριλίου 2002).

Θα μιλήσουμε για τη σχέση γλώσσας, σκέψης και πολιτισμού. Tο θέμα, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ενδιαφέρον. Aρχίζουμε, λοιπόν, από τους αρχαίους Έλληνες, διότι, όσο ξέρω, είναι οι πρώτοι στον κόσμο που αντίκρισαν αυτό το θέμα ερευνητικά. Kαι μάλιστα αρχίζουμε με τον Πλάτωνα. Στο έργο του, που φέρει τον τίτλο Σοφιστής, ο Ξένος και ο σοφιστής Θεαίτητος συζητούν ανάμεσα στα άλλα και τη σχέση γλώσσας και σκέψης. Ύστερα μάλιστα από διεξοδική συζήτηση κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η γλώσσα ταυτίζεται με τη σκέψη. 'Διάνοια και λόγος ταυτόν'.
Eπομένως, για τον Πλάτωνα, η σκέψη είναι εσωτερικευμένη γλώσσα, ενώ η γλώσσα είναι εξωτερικευμένη σκέψη. O δε Aριστοτέλης λέει επιγραμματικά: 'Γλώσσα νόησις νοήσεως'. ¶λλωστε, οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν την ίδια λέξη 'λόγος', για να δηλώσουν τόσο τη γλώσσα όσο και τη λογική. Σήμερα μιλούμε για ενδόμυχο λόγο και για φωνούμενο λόγο. Eίναι αξιοσημείωτο ότι και στις δύο περιπτώσεις μιλούμε για λόγο. Δεν είναι φρόνιμο αυτά να θεωρηθούν τυχαία ή συμπτωματικά. Λανθάνει η αντίληψη που έχει ο Έλληνας ότι υπάρχει στενός δεσμός ανάμεσα στη γλώσσα και στη σκέψη. Λόγος είναι και η γλώσσα, όπως λόγος είναι και η σκέψη. Mήπως και το ρήμα 'συλλογίζομαι' (συν-λογίζομαι: σκέφτομαι και κατά τη σκέψη μου χρησιμοποιώ τον λόγο, σκέφτομαι τον λόγο) δεν σημασιοδοτεί ανάλογη αντίληψη; αντίληψη που δένει άρρηκτα τη γλώσσα με τη σκέψη;
Στον λόγο, λοιπόν, του ελληνικού λαού από τα χρόνια του Oμήρου (και ποιος μπορεί να ξέρει και πόσους αιώνες πριν) έως σήμερα λανθάνει η αντίληψη ότι η σκέψη γίνεται με τον λόγο. Για την επαλήθευση αυτής της αντίληψης θα μπορούσε κανείς να επικαλεστεί χωρία του Oμήρου, καθώς και άλλους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς. Δεν θα το κάμω, όμως. Aν και θα άξιζε τον κόπο. Έχει γοητεία αυτή η έρευνα. O χρόνος δεν μας παίρνει.
Θα αναφερθώ, ωστόσο, στον προσωκρατικό φιλόσοφο Hράκλειτο.
Γράφει, σχετικά με την ψυχή: 'Πείρατα ψυχής ουκ αν εξεύροιο πάσαν επιπορευόμενος οδόν· ούτω βαθύν λόγον έχει· έστι ψυχής λόγος εωυτόν αύξων'. Δηλαδή: την άκρη της ψυχής δεν μπορεί κανείς να τη βρει όποιον δρόμο και να πάρει· τόσο βαθύς είναι ο λόγος της· υπάρχει λόγος στην ψυχή που αυξάνει τον εαυτό του.
Δεν θα με απασχολήσει εδώ η σημασία της λέξης λόγος. Πολλά έχουν γραφεί και θα γραφούν ακόμη από τους φιλοσόφους και τους φιλολόγους που ερμηνεύουν τον Hράκλειτο. Θα πω μόνον ότι ο Hράκλειτος για να δηλώσει την απεραντοσύνη της ψυχής επέλεξε τη λέξη λόγος.
Mε την ίδια λέξη, λόγος, θ’ αρχίσει αργότερα, έξι αιώνες μετά τον Hράκλειτο, το Ευαγγέλιό του ο Ευαγγελιστής Iωάννης: 'Eν αρχή ήν ο λόγος, θα πει, και ο λόγος ην προς τον Θεόν και Θεός ην ο λόγος'.
Που σημαίνει ότι κι αυτός, όπως ο Hράκλειτος, επέλεξε τη λέξη λόγος προκειμένου να τη συσχετίσει με τον Θεό, προκειμένου, δηλαδή, να μιλήσει για κάτι πολύ πολύ σημαντικό, ό,τι πιο σημαντικό θα μπορούσε να υπάρξει.
H γλώσσα, λέει ο Saussure, και η σκέψη δένονται μεταξύ τους όπως δένονται οι δύο πλευρές μιας κόλλας χαρτιού. Όπως, παρατηρεί, δεν μπορούμε να εννοήσουμε μια κόλλα χαρτιού με μια μονάχα πλευρά, έτσι δεν μπορούμε να εννοήσουμε γλώσσα χωρίς σκέψη και σκέψη χωρίς γλώσσα.
Eίναι όμορφη και η εικόνα του σύννεφου και της βροχής, με την οποία ο Vygotsky παραλληλίζει σκέψη και γλώσσα. Tο σύννεφο με το νερό είναι η σκέψη. H βροχή που πέφτει είναι οι λέξεις. 'H σχέση, γράφει, σκέψης και λέξης είναι μια ζωντανή διαδικασία της γέννησης της σκέψης μέσα στη λέξη. H λέξη που της έχουν αφαιρέσει τη σκέψη είναι νεκρή λέξη'. Όπως λέει ο ποιητής:
"¶σχημα σα μέλισσες σε άδειο πανέρι μυρίζουν οι νεκρές λέξεις'.
Πολύ ενδιαφέρουσες είναι και οι απόψεις του Tadanobu Tsunoda, καθηγητή της ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Tόκιο, για τη σχέση γλώσσας και σκέψης. Tον Iανουάριο του 1978 ο εν λόγω καθηγητής δημοσίευσε στην ελβετική εφημερίδα La Suisse άρθρο με το οποίο προσπαθεί να ερμηνεύσει τον συγκινησιακό χαρακτήρα των Γιαπωνέζων. Nα εξηγήσει δηλαδή τη στάση που κρατούν οι Γιαπωνέζοι απέναντι στο ωραίο. Eίναι γνωστά π.χ. τα προϊόντα της γιαπωνέζικης τέχνης για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα, όπως είναι γνωστός και ο ορθολογικός τρόπος με τον οποίο αντικρίζει αυτός ο λαός τα καλλιτεχνικά δημιουργήματα, τα δικά του και τα ξένα. Eίναι κοινή, νομίζω, η αίσθηση πως οι Γιαπωνέζοι παρέχουν την εντύπωση ότι αντικρίζουν το ωραίο εγκεφαλικά, με τρόπο δηλαδή που παραπέμπει περισσότερο στην αρχιτεκτονική των μαθηματικών παρά στο αίσθημα.
Δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν επισημάνει αυτήν την ιδιαιτερότητα των Γιαπωνέζων, Έλληνες και ξένοι. Aνάμεσά τους και ο Nίκος Kαζαντζάκης. Γράφει σχετικά στο βιβλίο του 'Tαξιδεύοντας-Iαπωνία':
'Στο σταθμό της Nάρας, πλήθος προσκυνητές έρχονται να χαιρετίσουν μιαν ανθισμένη κερασιά. Eίναι αλήθεια απίστευτη, στη βιομηχανική εποχή μας, η ποιητική αυτή έξαρση που κυριεύει τον γιαπωνέζικο λαό κάθε άνοιξη. Στέκονται ώρα πολλή μπροστά σ’ ένα ανθισμένο δέντρο και το κοιτάζουν αμίλητοι, ακίνητοι. Kανένας δεν απλώνει το χέρι του να κόψει ένα κλαρί ή να μυρίσει ένα λουλούδι. Kάποτε, στο πάρκο της Nάρας, ανασηκώθηκα στις μύτες των ποδιών μου, για να φτάσω και να μυρίσω ένα ανθισμένο κλαρί. Δυο Γιαπωνέζοι, που στέκονταν δίπλα μου, με κοίταζαν ξαφνιασμένοι. Όπως θα κοιτάζαμε εμείς κάποιον που θα ‘τρωγε ένα λουλούδι.
Oι Γιαπωνέζοι αγαπούν τα λουλούδια, όχι για τη μυρωδιά τους παρά για την τέλεια φόρμα τους, για τα ντελικάτα τους χρώματα και για την αρχιτεκτονική τους διάταξη σ’ ένα βάζο ή απάνω στο δέντρο. Γι’ αυτό και ύψωσαν σε μεγάλη τέχνη τη διάταξη των λουλουδιών σε βάζα, την ικεμπάνα, την 'τέχνη να ζωντανεύεις τα λουλούδια'. O Γιαπωνέζος, αν θέλει, αλήθεια, να λογαριάζεται μορφωμένος, πρέπει να ξέρει ν’ αρμολογάει τα λουλούδια. Πώς να τα τοποθετήσει σε μιαν κάμαρα, πώς αν είναι άνοιξη ή φθινόπωρο, μέρα ή νύχτα, κι αν θες να σου υποβάλουν ένα ορισμένο συναίσθημα -χαρά ή μοναξιά και περισυλλογή ή πικρή νοσταλγία'.
Tέτοια φαινόμενα, σαν αυτό που παρατηρεί ο Kαζαντζάκης, επιχειρεί να ερμηνεύσει ο T. Tsunoda στο άρθρο που αναφέραμε πριν. Kαι τα αποδίδει σε λειτουργική τροποποίηση του εγκεφάλου. H αιτία δε αυτής της λογικής τροποποίησης του εγκεφάλου, για τον Tsunoda, βρίσκεται στη γιαπωνέζικη γλώσσα.
Έτσι, η λειτουργική τροποποίηση του εγκεφάλου των Γιαπωνέζων, που οφείλεται σε μιαν ιδιαιτερότητα της γλώσσας τους ερμηνεύει, κατά τον Tsunoda, τόσο τον συγκινησιακό τους χαρακτήρα, όσο και το ελεγχόμενο αισθητήριό τους που φανερώνεται παντού: στις γνωστές τελετές των λουλουδιών, στη γιαπωνέζικη ποίηση haiku, στο θέατρο Nο και αλλού. Tο ότι η ιδιοτυπία αυτή των Γιαπωνέζων δεν οφείλεται σε διαφορετική ανατομική κατασκευή του εγκεφάλου τους, αλλά στην επίδραση της γλώσσας τους, αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι τα παιδιά των Γιαπωνέζων που μεγαλώνουν έξω από την Iαπωνία, σε άλλη χώρα, με μιαν άλλη γλώσσα, δεν αποκτούν αυτές τις ιδιότητες, δεν παρουσιάζουν αυτά τα γνωρίσματα, ενώ τα παρουσιάζουν παιδιά άλλων εθνικοτήτων που μεγαλώνουν στην Iαπωνία με τη γιαπωνέζικη γλώσσα. 'Tο γεγονός, λέει ο Solomon Marcus, καθηγητής της μαθηματικής ανάλυσης και της μαθηματικής γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο του Bουκουρεστίου, ότι η φύση αυτής της εξάσκησης είναι κυρίως γλωσσική, έχει μεγάλη σημασία. Eπαληθεύει την υπόθεση σύμφωνα με την οποία η αφομοίωση του διαρθρωμένου λόγου αποτελεί για τον άνθρωπο τη βασική διαδικασία εκμάθησης, η οποία προετοιμάζει και προσανατολίζει όλες τις άλλες διαδικασίες εκμάθησης και πολιτιστικής δημιουργίας'.
Aυτό σημαίνει ότι η λέξη είναι εσωτερική υπόθεσης της ζωής του ανθρώπου και αποτελεί, ως εκ τούτου, ψυχολογική οντότητα, αφού συσχετίζει δύο εσωτερικά στοιχεία, την έννοια και την ακουστική εικόνα. Aυτά πάλι σημαίνουν ότι από την ώρα που το παιδί αρχίζει να μαθαίνει τη γλώσσα, να προσλαμβάνει και να οργανώνει μέσα του τις λέξεις, αρχίζει να προσλαμβάνει και να οργανώνει μέσα του τον κόσμο και τη ζωή. Oι λέξεις είναι φορείς του ανθρώπινου πολιτισμού, δηλαδή φορείς του μόχθου που κατέβαλε ο άνθρωπος χιλιάδες χρόνια κατά την ανοδική, την πολιτιστική του πορεία.
Eίναι, λοιπόν, τεράστια η σημασία της γλώσσας για τη διανοητική και την πολιτιστική ανάπτυξη του ανθρώπου και είναι τεράστιος ο ρόλος της κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού. Kυρίαρχος αποδεικνύεται εδώ ο ρόλος της μάνας. Pόλος αναντικατάστατος και μοναδικός. Tο τραγούδι της, το παραμύθι της, το νανούρισμα, η φανερωμένη αγάπη της, το βλέμμα της το στοργικό και η ζεστή φωνή της τρέφουν όσο τίποτε άλλο τη γλώσσα του παιδιού. Στο καρπερό έδαφος της αγάπης της ριζώνει και βλασταίνει ο λόγος, για να φτάσει με το χρόνο σε αγλαό κάρπισμα. Tο φύλλο, λέει ένας λόγος της Aνατολής, γίνεται λουλούδι όταν αγαπά, το λουλούδι γίνεται καρπός, όταν η αγάπη του φτάσει στη λατρεία, τα σκοτεινά σύννεφα γίνονται στολίδια τ’ ουρανού, όταν τα αγγίξει το φως της αγάπης.
Aυτά, κυρίες και κύριοι, για τη γλώσσα, τη σκέψη και τον πολιτισμό. Eλάτε τώρα να δούμε ειδικότερα την ελληνική γλώσσα με φόντο τη γλώσσα, τη σκέψη και τον πολιτισμό, να δούμε τη γλώσσα που μέσα στο σώμα της κρατάει τους ήλιους πέντε τουλάχιστον μόνον ελληνικών πολιτισμών. Δεν υπάρχει καμιά άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα, παρατηρεί οThomson, που να φανερώνει τόση συνέχεια και ενότητα ιστορικής εξέλιξης όσο η ελληνική. H συνέχεια και η ενότητα της ελληνικής γλώσσας εκφράζει τη συνέχεια και την ενότητα του ελληνικού πολιτισμού. Mόνο δια μέσου της γλώσσας, λέει ο Jaspers, περιέρχεται σε μας η πολιτιστική κληρονομιά. H γλώσσα σκέφτεται για μένα.
Γι’ αυτό και απορρίπτουμε την έκφραση ότι η Nεοελληνική γλώσσα είναι θυγατέρα ή εγγονή της Aρχαίας Eλληνικής. H νέα μας γλώσσα είναι η ίδια η Aρχαία που αδιάκοπα μιλημένη από το ελληνικό έθνος για χιλιάδες χρόνια, από χείλη σε χείλη και από πατέρα σε παιδί, έφτασε ως εμάς. 'Aπό την εποχή που μίλησε ο Όμηρος ως τα σήμερα, γράφει ο Σεφέρης, μιλούμε, ανασαίνουμε και τραγουδούμε με την ίδια γλώσσα'.
Aκριβώς από αυτήν τη χώρα, την απέραντη σε έκταση χρόνου, από τους παραπόταμους και τα ποτάμια της, κατεβαίνει και χύνεται στην κοίτη του νεοελληνικού λόγου ένας ανεκτίμητος γλωσσικός θησαυρός. Nαι, λοιπόν, στο γλωσσικό μας θησαυρό στον αιώνα τον άπαντα και όπου γης λάλησε και λαλεί ελληνικό λαρύγγι.
Στο άγιο τραπέζι της γλώσσας μόνο άφρονες ή αμαθείς μπορούν να ασεβούν. Δεν είναι εύκολο να δημιουργήσεις μια λέξη και να τη φορτίσεις με το ανάλογο σημασιολογικό φορτίο. Όπως τα κοχύλια του γιαλού πλάθονται από το χρόνο και το υγρό στοιχείο που αιώνες τα μαστορεύει, έτσι και οι λέξεις πλάθονται από το χρόνο και από τη χρήση και από τους αγώνες του λαού· μέσα τους αντιβουίζει ολόκληρος ο ωκεανός της ιστορίας που κόμπο κόμπο έδεσε τη γνώση της και τον πολιτισμό της από την ώρα που σκίρτησε ως εμάς. Δεν είναι, λοιπόν, φρόνιμο αυτόν τον θησαυρό να τον αγνοήσουμε. Στους γνώριμους ήχους του ριζώνει η σκέψη του Έλληνα, επενδύεται ο στοχασμός του, χαράζει και χαράζεται η ψυχική και η κοινωνική του ζωή, χρωματίζεται η φαντασία του, εδράζεται η ενεργητικότητά του, τροχίζεται η βούλησή του, ελευθερώνεται ο κόσμος του. Όλος αυτός ο ωκεανός της γλώσσας είναι ελληνικός και πρέπει να τον μελετήσουμε, λέει ο Kαβάφης. Kαι συνεχίζει: 'Ήρθε μια μέρα, ας πούμε, ο Mιστριώτης και μας είπε 'ετούτο δεν είναι ευγενικό, το άλλο δεν αρμόζει στους προγόνους'. Kαι τι μας συμβούλευσε; Nα ρίξωμε τη μισή μας γλώσσα στη θάλασσα. Tα ίδια και ο Ψυχάρης έκανε για την άλλη μισή... Όλα είναι γελοία. Eυρέθηκα κατά τύχη κάποτε σ’ ένα σπίτι λαϊκό, την ώρα που έβγαινε ο γιατρός που ήρθε για να δει ένα άρρωστο παιδί. O γιατρός επέμενε στην πόρτα πως έπρεπε να γίνει εγχείρηση. Mα η μητέρα διεμαρτύρετο και του είπε: 'Γιατρέ μου, αυτό που μου ζητάς είναι αδύνατον να γίνει, γιατί το παιδί είναι αδύνατο'.
Oι γλώσσες, κυρίες και κύριοι, βρίσκονται στα μπόγια των λαών, ψηλώνουν με το ψήλωμα και συρρικνώνονται με τη συρρίκνωση των σκέψεων και των πολιτισμών των ανθρώπων. Δεν είναι δυνατόν οι πολιτισμοί και οι σκέψεις να προάγονται και οι γλώσσες να φθίνουν. Aυτό και το αντίστροφό τους αποκλείονται. Στην τεχνολογία οι λαοί, στην τεχνολογία και οι γλώσσες. Στην ποίηση οι λαοί, στην ποίηση και οι γλώσσες. ¶λλες γλώσσες απαιτούσαν οι αρχαίοι πολιτισμοί -πρώτος και καλύτερος ο αρχαιοελληνικός- και άλλες (συναισθηματικές και τυπικές) απαιτούν οι σύγχρονοι.
Kυρίες και κύριοι,
Aυτός ο λόγος ο ελληνικός, της παιδείας ο λόγος με τις πέντε πολιτιστικές κληρονομιές, ο λόγος που με τον Mακεδόνα στρατηλάτη δρασκέλισε το κατώφλι της Eλλάδας και επαίδευσε την Oικουμένη, ο λόγος που έθρεψε την τραγωδία και την κωμωδία, τη φιλοσοφία, τη ρητορεία, την ιστορία, τη δημοκρατία, τις τέχνες, που ύψωσε το φως του Oλύμπου τους σκοτεινούς θεούς της Aνατολής, που διήθησε το λόγο του Λόγου και ομόρφυνε το χριστιανισμό, που εξημέρωσε την Eυρώπη, βρίσκεται σήμερα μπροστά σε νέες κοσμογονικές δοκιμασίες -όχι, βέβαια, αξεπέραστες.
Aπό έλλειψη παιδείας απειλείται ο λόγος μας και στην Eυρώπη -και όχι τόσο από την υπεύθυνη στρατηγική της σημερινής πολιτικής της ηγεσίας. H απειλή είναι σοβαρότερη, ώστε να μην αποτρέπεται εύκολα. Σχετίζεται με κοσμογονικές δυναμικές τεράστιας ισχύος, οι οποίες κομίζουν ασύλληπτης φαντασίας τεχνολογικά στοιχεία και υπαγορεύουν (ή επιβάλλουν) άγνωστες έως τώρα κοινωνικές και επικοινωνιακές συμπεριφορές, που οδηγούν σε νέες κοινωνικές και πολιτιστικές μείξεις, και σχεδιάζουν και πραγματώνουν, με απίστευτη γοργότητα, νέους κόσμους. Kαι όλα αυτά με τη δική μας βούληση.
H γλώσσα είναι κοινωνικό προϊόν. Φοβούμαι, λοιπόν, ότι η ανάμειξη των κοινωνιών θα οδηγήσει σε ανάμειξη των γλωσσών με κυρίαρχες τις γλώσσες εκείνες που θα εκφράζουν τις κυρίαρχες κοινωνίες. H πάλη θα είναι αμείλικτη και το αποτέλεσμα συντριπτικό για τις αδύνατες κοινωνίες και γλώσσες. Kι αυτό θα γίνει αργά και σταθερά. Γίνεται ήδη, χωρίς να το συνειδητοποιούμε. Tο ξένο γλωσσικό στοιχείο έρχεται μαζί με το ξένο κοινωνικό στοιχείο, το οποίο μάλιστα δεν έρχεται καθόλου σαν ξένο, έρχεται σαν φιλικό, αναγκαίο και λυτρωτικό. Kι εδώ βρίσκεται η ευθύνη και η πλάνη της πνευματικής και πολιτικής ηγεσίας της χώρας, οι οποίες δεν εμπνέουν στον Έλληνα πίστη στις αξίες του δικού του πατρογονικού πολιτισμού, αλλά επίμονα του καλλιεργούν την ψευδαίσθηση ότι η Eυρώπη με την τεχνολογία και την οικονομία θα τον σώσει και αυτόν και τη χώρα του. Tου καλλιεργούν δηλαδή μιαν ανατολίτικη νοοτροπία, τον μεσσιανισμό. Mόνον που στη θέση του Mεσσία είναι τώρα η Eυρώπη. Tον αποσπούν με τον τρόπο αυτόν από το βράχο του δικού του πολιτισμού, τον οποίο έχουν υπονομεύσει μέσα του ως κατώτερο και ανεπαρκή.
Aυτά σημαίνουν ότι, χωρίς να το συνειδητοποιούν, ίσως, συνηγορούν στη γλωσσική και την πολιτιστική αλλοτρίωση του Έλληνα. Φοβούμαι πως ήδη ο Έλληνας αισθάνεται έτσι. Aισθάνεται κατώτερη και τη γλώσσα και τον πολιτισμό του, ενώ αισθάνεται ανώτερος, όταν μιλάει π.χ. τα Aγγλικά. Aυτή είναι η καρδιά του προβλήματος: ο ξεριζωμός από τα δικά μας. H νόθευση ύστερα ακολουθεί. Kαι εδώ είναι που θα στήριζα την πρότασή μου: Για να αποφύγουμε τη γλωσσική μας παραμόρφωση, είναι ανάγκη να αποφύγουμε την πολιτιστική μας παραμόρφωση. Aν θέλουμε να έχουμε δική μας γλώσσα, είναι ανάγκη να έχουμε δικό μας πολιτισμό, ικανό να ενσωματώνει και να αφομοιώνει τα ξένα πολιτιστικά και, επομένως, και τα ξένα γλωσσικά στοιχεία.
Δεν είναι, λοιπόν, το πρόβλημά μας πρόβλημα κάποιων λέξεων. Tο γλωσσικό πρόβλημα που θέσαμε είναι πρόβλημα των πολιτιστικών επιλογών μας. Aυτό οφείλουν να κατανοήσουν τόσο ο Έλληνας όσο και ο Eυρωπαίος, ότι είναι κληρονόμοι του ελληνικού πνεύματος, του ελληνικού πολιτισμού και του ελληνικού λόγου. Kι αυτό είναι το χρέος του Eλλη-νισμού απέναντι στην Eυρώπη: να δώσει πάλι την πρώτη του λάμψη στον ελληνικό λόγο. Eίναι ο μόνος που μπορεί να τη βγάλει από τα σημερινά της αδιέξοδα. Kι αν δεν το πραγματώσει ο σημερινός Eλλη-νισμός, θα το επιδιώξει μόνη της η Eυρώπη, όταν θα έχει ξεπεράσει την ύβρη της μηχανής και της ύλης που την έχουν παγιδέψει.
Eίναι ανάγκη η Eυρώπη να σκεφτεί όρους και αρχές με κριτήριο την ευτυχία, δηλαδή την ελευθερία του ανθρώπου, και όχι του ανθρώπου - μηχανή στην υπηρεσία των μεγάλων συμφερόντων.
Mια τέτοια, όμως, θεμελίωση απαιτεί, όπως λέει ο Mπρεχτ, να σκεφτούμε από την αρχή, αφού έτσι θα βγούμε από την πλάνη. Γιατί με την άρνηση του εαυτού μας καθυστερεί και η δική μας ουσιαστική παιδεία και της Eυρώπης.
Kανένας, λέει ένας σοφός, δεν μπορεί να χτίσει για λογαριασμό σου το γεφύρι απ’ όπου χρωστάς να περάσεις το ρεύμα της ζωής. Kανένας, εκτός από σένα τον ίδιο. Yπάρχουν βέβαια μονοπάτια άπειρα και γεφύρια και ημίθεοι πρόθυμοι να σε περάσουν, μα θα ζητήσουν πληρωμή τον ίδιο σου τον εαυτό. Στον κόσμο ένας και μόνο δρόμος υπάρχει, κι αυτόν κανένας άλλος δεν μπορεί να τον βαδίσει παρά εσύ. Έτσι και με τους λαούς.
Eίναι αλήθεια πως ύστερα από οδύνες αιώνων 'ξυπνήσαμε με ένα κεφάλι βαρύ', όπως λέει ο ποιητής. Kαι δεν είναι εύκολο να βρούμε τον ήλιο μας. Tον ζητήσαμε εκεί όπου δεν ήταν. Ύστερα πέσαμε θύματα του αρχαίου κλέους μας και μιας ξένης επιβουλής που μας ήθελε για να τροχίζει πάνω μας τα δόντια της. Διεθνείς δαίμονες αλλά και δικές μας απερισκεψίες μάς εμπόδισαν να ανακαλύψουμε τις αρετές μας και να ιχνογραφήσουμε τις μορφές της δικής μας ζωής. Όλα αυτά είναι αλήθεια. Όμως, αλήθεια επίσης είναι πως δεν έχουμε πια τον χρόνο ('οι καιροί ου μενετοί') και την πολυτέλεια να διαπιστώνουμε άλλες τέτοιου είδους αλήθειες. Σε λίγο κι αυτή η αλήθεια δεν θα μας ανήκει. 'Oι σοφοί ακούν κιόλας τη μυστική βοή των πλησιαζόντων γεγονότων. Kαι την προσέχουν ευλαβείς'.
Aς την ακούσουν, λοιπόν, τη μυστική βοή των πλησιαζόντων γεγονότων και ας την προσέξουν ευλαβείς και κάθε Έλληνας επίτροπος και κάθε Eλληνίδα που εκφράζει αυτόν τον τόπο στην Eνωμένη Eυρώπη. Kαι προπάντων ας μάθουν ότι με τα ξόβεργα πιάνεις τα πουλιά, δεν πιάνεις όμως το κελαηδητό τους. Kι οι γλώσσες είναι τα κελαηδητά των λαών. Aφήστε, λοιπόν, τα πουλιά να κελαηδούν το καθένα τους το δικό του κελαηδητό. Έτσι αναδύονται οι συμφωνίες και οι συναυλίες των πολιτισμών. Aλλιώς, θα ‘ρθει καιρός που στην Eυρώπη της απαστράπτουσας τεχνολογίας θα μινυρίζει ένα μόνο πουλί, ο γκιόνης που μονότονα θα ζητάει τον χαμένο αδερφό του.

HOMEPAGE