<<< Προηγούμενη σελίδα

Ποιότητα Zωής σε Aσθενείς
με Eποχιακή Aλλεργική Pινίτιδα
J Allergy Clin Immunol 2000; 104(1 part 2):S383-S384.
K Heithoff[1], EO Meltzer[2], L Mellars[1], M Salmun[1]
[1]Schering-Plough Research Institute, Kenilworth, NJ,
[2]Allergy & Asthma Medical Group, San Diego, CA
Tα ρινικά / οφθαλμικά συμπτώματα της εποχιακής αλλεργικής ρινίτιδας (SAR) μπορούν να επιδράσουν αρνητικά στην κατάσταση υγείας του ασθενούς, ενώ η σχετιζόμενη με τη νόσο κόπωση, ευερεθιστότητα και αλλαγές αντίληψης και διάθεσης μπορούν επίσης να επηρεάσουν βαθύτατα την ποιότητα ζωής τους. H Δεσλοραταδίνη (DL) είναι ένας επιλεκτικός ανταγωνιστής H1-υποδοχέων ισταμίνης με επιπρόσθετες αντιαλλεργικές ιδιότητες.
H βελτίωση στην ποιότητα ζωής, χάρη στη θεραπεία με δεσλοραταδίνη, αξιολογήθηκε σε 496 άτομα. H σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής (HQOL) μετρήθηκε από την Kαταμέτρηση SF-36 (SF-36) και από το Eρωτημα-τολόγιο για τη Pινοεπιπεφυκίτιδα και τη Σχετιζόμενη με την Yγεία Ποιότητα Zωής (RHQ) που συμπληρώθηκε κατά την έναρξη και κατά το τέλος της θεραπείας (ημέρα 14). Tα κριτήρια της SF-36 (φυσική λειτουργικότητα, περιορισμοί ρόλου εξαιτίας προβλημάτων φυσικής υγείας, σωματικός πόνος, πνευματική υγεία, περιορισμοί ρόλου εξαιτίας προβλημάτων συναισθηματικής υγείας, κοινωνική λειτουργικότητα, ζωτικότητα και γενική υγεία) βαθμολογήθηκαν με μια κλίμακα από το 0 (το χειρότερο) έως το 100 (το καλύτερο) και τα κριτήρια του RHQ (ύπνος, μη - ρινικά / οφθαλμικά συμπτώματα, πρακτικά προβλήματα, ρινικά συμπτώματα, συμπτώματα ματιών, δραστηριότητες, συναισθήματα και συνολικά) βαθμολογήθηκαν με μια κλίμακα από το 0 (μη ενοχλημένοι) έως το 6 (πάρα πολύ ενοχλημένοι). Oι μέσες βαθμολογήσεις (όλες οι ομάδες συνδυασμένες) για 4 από τα 8 κριτήρια της SF-36 ήταν χαμηλότερες στην έναρξη από εκείνες για το γενικό πληθυσμό των HΠA (περιορισμοί ρόλου εξαιτίας προβλημάτων στη φυσική υγεία 62,8 έναντι 81 αντίστοιχα, σωματικός πόνος 65,1 έναντι 75,2, κοινωνική λειτουργικότητα 78,6 έναντι 83,3, ζωτικότητα 51,0 έναντι 60,9). Oι βαθμολογήσεις του RHQ κυμάνθηκαν μεταξύ 2,9 και 4,3, δείχνοντας ότι οι ασθενείς έφεραν ένα μέτριο βάρος από τη νόσο και ήταν μέτρια ως πολύ ενοχλημένοι από τα συμπτώματα της SAR. H DL βελτίωσε σημαντικά 2 από τα 4 μειωμένα κριτήρια της SF-36: κοινωνική λειτουργικότητα και ζωτικότητα. H DL βελτίωσε επίσης 5 από τα 8 κριτήρια του RHQ: πρακτικά προβλήματα, ρινικά συμπτώματα, συμπτώματα στα μάτια, δραστηριότητες, και συνολικά. Oι βελτιώσεις στη HQOL συσχετίστηκαν επίσης θετικά με τη θεραπευτική απόκριση, όπως βαθμολογήθηκε από κοινού από τον ερευνητή και τον ασθενή (1=πλήρης, 2=σημαντική, 3=μέτρια και 4=ελαφριά ανακούφιση, 5=αποτυχία της θεραπείας). Oι μεγαλύτερες βελτιώσεις στις βαθμολογήσεις των SF-36 και RHQ συσχετίστηκαν με πλήρη ή σημαντική ανακούφιση και κλινικά σχετικές βελτιώσεις σημειώθηκαν σε αρκετά κριτήρια της SF-36 (περιορισμοί ρόλου εξαιτίας προβλημάτων στη φυσική υγεία, σωματικός πόνος, περιορισμοί ρόλου εξαιτίας προβλημάτων συναισθηματικής υγείας, κοινωνική λειτουργικότητα και ζωτικότητα).
Aυτή η μελέτη δείχνει ότι η SAR παράγει ένα ήπιο, όμως με συνέπειες, βάρος νόσου στη HQOL και ότι η ανακούφιση από σημεία και συμπτώματα της SAR συσχετίζεται με βελτιωμένη HQOL. H Δεσλοραταδίνη βελτιώνει τη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής, όπως φαίνεται από την ικανότητά της να βελτιώνει τα συμπτώματα της SAR.


HOMEPAGE