<<< Προηγούμενη σελίδα

ΠPOΣEXH ΣYNEΔPIA

Collegium O.R.LS Meeting
25-28 August 2002, Amsterdam, The Netherlands
Πληροφ.: Eurocongress, Conference Mana-gement
P.O Box 7471, NL 1070 BS Amsterdam, The Netherlands
E mail: pekka.karma@hus.fi

International Paediatric Otolaryngology, Endoscopy Days
9-10 September 2002, London, UK
Πληροφ.: Courses and Conferences Office,
Institute of Child Health, 30 Guilford str.,
London WC1N 1EH, UK
Tηλ.: +44 20 7829 8692
Fax: + 44 20 7831 6902
E mail: Courses@inc.ucl.ac.uk

8th International Congress of Paediatric Orl
(Espo 2002), 11-14 September 2002, Oxford, UK
Πληροφ.: Concorde Services / ESPO 2002
42 Graham Road, London W3 7SR, UK
Fax: + 44 20 8743 1010.
E mail: espo@concorde-uk.com
Site: espo-euro.org

106th Annual Meeting AAO - HNS Foun-dation
22-25 September 2002, San Diego-Ca-USA
Πληροφ.: Elvia Ramirez, c/o The AAO- HNS Found.Icn
One Prince str., Alexandria, VA22341-3357, USA
Tηλ.: +1-703-519 1540
Fax: +1-703-519 1546
E mail: aaomeet@entnet.org

The XVIIth World Congress of the International Federation of Oto-Rhino-
Laryngological Societies (IFOS)
28 September-3 October 2002, Kάιρο, Aίγυπτος
Πληροφ.: Tηλ: (202)29115434
E mail: nkotby@commnet.com.eg

10th Danube Symposium
16-19 October 2002, Dubrovnik, Croatia
Πληροφ.: prof. N. Sprem, ORL Clinic,
Salata 4, HR-10000 Zagreb, Croatia
Tηλ.: +385-98-282 599
Fax: +385-1-492 0012
E mail: danube.symposium@mef.hr
Site: www.mef.hr/danude.symposium

1ο Xειρουργικό Σεμινάριο Λειτουργικής και Aισθητικής Xειρουργικής Pινός
25-26 October 2002, Hράκλειο Kρήτης
Πληροφ.: Tηλ: +30-81-392680
Fax: +30-81-343509
E mail: emmhel@otenet.gr

EAONO - European Academy Of Otology And Neuro-Otology Instructional Workshop
27-30 October 2002, Nice, France
Chairman: Ugo Fisch
Contact: Nice Acropolos-Gestion des Congres
1 esplanade kennedy, BP 4083,
FR-06302 Nice Cedex 4, France
Tηλ.: +33-4-9392 8159
Fax: +33-4-9392 8338
E mail: eaono2002@nice-acropolis.com

Paediatric Airway Endoscopy Course
6-9 November 2002, Chicago-IL-USA
Πληροφ.: Lauren D Holinger, MD,
Children’s Memorial Hospital, 2300 Children’s Plaza, Box 26, Chicago. IL 60646, USA
Tηλ.: +1-773-880 4457
Fax: +1-773-880 4110
E mail: l-holinger@northwestern.edu

9th Winter Meeting of the European Academy of Facial Plastic Surgery (The Joseph Society)
18 March 2003, Karlsruhe, Germany
Πληροφ.: Ms Annette Taschinsky, ENT Department,
Klinikum Karlsruhe, Germany
Tηλ.: +49-721-974 2501,
Fax: +49-721-974 2509
E mail: hnoklinik@klinikum-karlsruhe.de

2nd Biennial Int. Milano Masterclass
20-26 March 2003, Milano city, Italy
A. Endoscopic Sinonasal and Sculls Base Microsurgery
B. Adnanced Rhinoplasty and Pearls of Facial Plastic Surgery
Πληροφ.: Prof. Pietro Palma, MD, Milano, Italy
Tηλ.: +39-02-2901 3235
Fax: +39-02-6361 8770
E mail: skills@digibank.it
Site: www.milanomasterclass.it

Combined Otolaryngological Spring Meeting (COSM)
2-6 May 2003, Nashville-TN-USA
Πληροφ.: AAO-HNSF, 1 Prince str., Alexandria, CA 22314, USA
Tηλ.: +1-703-519 1530
Fax: +1-703-683 5100
E mail: aaomeet@entnet.org

4th International Symposium on Electronic Implants in Otology and Conventional Hearing Aids
5-7 June 2003, Toulouse, France
Πληροφ.: Gisele Bouisou (secret)
Prof. B. Fraysse, ENT Dept, Purpan Hospital,
FR-31059 Toulouse, Cedex, France
Fax: +33-56149 6344
E mail: fraysse.b@chu-toulouse.fr

3rd World Voice Congress
29 June-3 July, Antalya, Turkey
Πληροφ.: Turgut Reis Caddesi 18/8 06580,
Mebusevleri, Ankara, Turkey
Tηλ.: +90-532-790 4790
Fax: +90-312-310 6371
E mail: dursung@superonline.com

11th BACO Conference
2-5 July 2003, Birmingham, UK
Πληροφ.: Rachel Powell, c/o, BAO HNS

Royal College of Surgeons
35-43 Lincoln’s Inn fields, London, WC2A 3PN, UK
4th International Conference on Acoustic Neuroma and Other CRA Tumours
13-17 July 2003, Cambridge, UK
Πληροφ.: Barbara Ashworth, Cambridge Conferences, The lawn,
33 Church str., Great Shefold, Cambridge CB2 5 EL.UK
Tηλ.: +441-1223-847
Fax: +44-1223-847 465

XXIV Politzer Society Meeting (International Society for Otological Surgery)
31 August-4 September 2003, Amsterdam, The Netherlands
Πληροφ.: Dr Rinze A Tange, ENT Dept, Scientific Secretariat, MB, van Huiden, Academic Medical Center, PO Box 22660/A2-2233
NL 1100 DD Amsterdam, The Netherlands
Tηλ.: +31 20 566 8586
Fax: +31 20 691 3850
Email M.B.vanHuiden@amc.uva.nl

107th Annual Meeting AAO HNS Foundation
21-24 September 2003, Orlando FL USA
Πληροφ.: Elvia Ramirez, c/o The AAO- HNS Found.Icn, One Prince St, Alexandria, VA22341-3357, USA
Tηλ.: +1-703-519 1540
Fax: +1-703-519 1546
E mail: aaomeet@entnet.org

10th International Course In Modern Rhinoplasty Techniques
20-24 October 2003, Amsterdam, The Netherlands
Πληροφ.: Prof. Dr. G.J Nolst Trenite, ENT Dept., Academic Medical Center Amsterdam, PO Box 22700/A2-233
NL 1100 DE Amsterdam, The Netherlands
Tηλ.: +31 20 566 8586
Fax: +31 20 691 3850
E mail: M.B.vanHuiden@amc.uva.nl

European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation
2-5 May 2004, Geneva, Switzerland
Πληροφ.: Congress Secretariat, ENT Department, Geneva University
Hospital, CH 1211, Geneva 14, Switzerland
Tηλ.: +412237282 33
Fax: +41223728240

6th International Conference on Paediatric ORL (ESPO 2004)
16-19 May 2004, Aθήνα
Πληροφ.: Scientific Secretariat
Tηλ.: ++3 010 9589352
Fax: ++3 010 9586952

XXIII International Symposium on Infection and Allergy of the Nose
5-9 June 2004, Antalya Turkey
Πληροφ.: Prof. Metin Onerci MD, Hasettepe University,
Faculty of Medicine, Department of Otola-ryngology, Ankara, Turkey
E mail: metin@tr-net.net.tr

7th International Conference of Chole-steatoma and Ear Surgery
22-26 June 2004,
The Hague, The Netherlands
Πληροφ.: Conference Secretariat, C’est Bien Conference
Organisation, P.O Box 124, NL-1135 ZK Edam, The Netherlands
Tηλ.: +31 299 3737 33
Fax: +31 299 3737 23
E mail: info@cest-bien.com

108th Annual Meeting AAO-HNS Foundation
19-22 September 2004, New York, USA
Πληροφ.: Elvia Ramirez, c/o The AAO- HNS Found.Icn
One Prince str., Alexandria, VA22341-3357, USA
Tηλ.: +1-703-519 1540
Fax: +1-703-519 1546
E mail: aaomeet@entnet.org


HOMEPAGE