<<< Προηγούμενη σελίδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΤOMOΣ 18 - ΤΕΥΧΟΣ 1 ΙANOΥAΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2007
ΠEPIEXOMENA

 

 

:: Ανασκοπήσεις
- Aγγειΐτιδες συνδεόμενες με λοίμωξη από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας
Κ.Θ. Τέμπος
Ρευματολογική Κλινική Νοσοκομείου ΚΑΤ

- Αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα: εργαστηριακός προσδιορισμός, διαγνωστική αξία, ανοσοπαθογενετικός ρόλος
Μ. Ζακαλκά
Ρευματολόγος

- Σύγκριση της αποτελεσματικότητας των παραγόντων έναντι ΤΝF στη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας
Α. Κουτρούμπας, Ι. Κάππου-Ρηγάτου
Ρευματολογική Kλινική ΓΝΑ «Ευαγγελισμός»

- Η παθογένεια της απώλειας οστικής μάζας στις φλεγμονώδεις αρθροπάθειες
Ν.Γ. Γαλανόπουλος, Ι.Α. Παπαδόπουλος, Γ.Π. Καμπάκης, K. Μπλάμης
Εξωτερικό Ρευματολογικό Ιατρείο ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης, Ρευματολογικό Τμήμα ΠΓΝ Καβάλας

- Κάπνισμα και ρευματοειδής αρθρίτιδα
Ν.Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ[1], Ν. ΤΣΙΦΕΤΑΚΙ[2], Β. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ[1], Π.Β. ΒΟΥΛΓΑΡΗ[2], Α.Α. ΔΡΟΣΟΣ[2]
[1]Ρευματολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο «Γ. Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη, [2]Ρευματολογική Κλινική, Τομέας Παθολογίας,
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων