<<< Προηγούμενη σελίδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΤOMOΣ 20 - ΤΕΥΧΟΣ 1 ΙANOΥAΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009
ΠEPIEXOMENA

 

 


:: Άρθρο Σϋνταξης
- Οξεία Οσφυαλγία
Λάζαρος Ι. Σακκάς
Καθηγητής Παθολογίας-Ρευματολογίας / Διευθυντής Σύνταξης

:: Aνασκοπήσεις
- Καλοήθες Σύνδρομο Υπερελαστικότητας - Αρθρικής Υπερεκτασιμότητας
Ν.Γ. Γαλανόπουλος[1], Γ.Π. Καμπάκης[1], Ι.Α. Παπαδόπουλος[2]
[1]Εξωτερικό Ρευματολογικό Ιατρείο ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης, [2]Ρευματολογικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας

- Ο Ρόλος της Ιντερλευκίνης-6 στις Συστηματικές και στις Έξω-αρθρικές εκδηλώσεις της Ρευματοειδούς Αρθρίτιδας
Γ. Κατσίκας[1], Σ. Τζίμα[2]
[1]Ρευματολόγος, [2]Μοριακή Βιολόγος, Ιατρικό Τμήμα Roche (Hellas) S.A, Specialty Care Athens, Greece

:: Ερευνητική Εργασία
- Η χρήση του bosentan για τα δακτυλικά έλκη σε ασθενείς με συστηματική σκλήρυνση: Μια προοπτική τριετής μελέτη παρακολούθησης
Τσιφετάκη Ν.[1], Μποτζώρης Β.[1], Αλαμάνος Ι.[2], Αργυρίου Ευαγγελία[1], Ζιώγα Α.[3], Δρόσος Α.Α.[1]
[1]Ρευματολογική Κλινική, Τομέας Εσωτερικής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, [2]Τμήμα Δημόσιας Υγείας, Ιατρική
Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών, [3]Τμήμα Παθολογικής Ανατομίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

:: Παρουσίαση Ενδιαφέρουσας Περίπτωσης
- Η λεϊσμανίαση ως ευκαιριακή λοίμωξη κατά τη θεραπευτική χρήση των αντι-TNF παραγόντων:
περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Kώνστα M[1], Ηλιόπουλος A[1], Βούδρη Y[2], Aγγελοπούλου E[2], Tέγος Κ[2]
[1]Ρευματολογικό Τμήμα [2]3η Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείου ΝΙΜΤΣ, Αθήνα

- Όζοι πνεύμονος σε ασθενή με γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα
Μπούλμπου Μ., Κυτούδης Κ., Σακκάς Λ.Ι.
Πανεπιστημαική Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα 41 110

:: Ενδιαφέροντα Άρθρα βιβλιογραφίας