<<< Προηγούμενη σελίδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΤOMOΣ 20 - ΤΕΥΧΟΣ 2-3 AΠΡΙΛΙΟΣ - ΣEΠTEMBΡIOΣ 2009
ΠEPIEXOMENA

 

 

:: Άρθρο Σύνταξης
- Εξελίξεις στην αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα
Λάζαρος Ι. Σακκάς MD, DM, PhD
Διευθυντής Σύνταξης

:: Ανασκόπηση
- Granuloma annulare after infliximab treatment for rheumatoid arthritis
Koutroumpas A[1], Zafiriou E[2], Terzis A[3], Sakkas LI[1]
[1]Rheumatology Department, University Hospital of Larissa, Larissa, Greece, [2]Dermatology Department, University Hospital of Larissa, Larissa, Greece, [3]Department of Morbid Anatomy, University Hospital of Larissa, Larissa, Greece

:: Ενδιαφέροντα Άρθρα βιβλιογραφίας

:: Η Ρευματολογία στον Τύπο του περασμένου αιώνα

:: Internet Info

:: Προσεχή Συνέδρια