<<< Προηγούμενη σελίδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΤOMOΣ 16 - ΤΕΥΧΟΣ 3 Ioύλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2005
ΠEPIEXOMENA

 

 

:: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
- Στατίνες και μυϊκό σύστημα
Ι. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ, Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ρευματολογική Κλινική ΝΙΜΤΣ

:: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
- Εναπόθεση κρυστάλλων πυροφωσφορικού ασβεστίου
και χονδρασβέστωση στη ρευματοειδή αρθρίτιδα
Λ. ΣΕΤΤΑΣ[1], P. DIEPPE[2], Τ. ΣΦΕΤΣΙΟΣ[1], Μ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ[1], Α. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ[1], Ε. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ[1], Ε. ΔΙΖΑ[3], Ε. ΣΟΥΛΙΟΥ[3] [1]Ρευματολογικό Τμήμα Α΄ Παθολογικής Κλινικής ΑΠΘ, [2]Ρευματολογική Κλινική, Bristol Royal Infirmary, Πανεπιστήμιο του Bristol,
[3]Εργαστήριο Μικροβιολογίας ΑΠΘ

- Μικτή εναπόθεση κρυστάλλων πυροφωσφορικού ασβεστίου και υδροξυαπατίτη
σε χρόνια καταστροφική αρθροπάθεια των κατά γόνυ αρθρώσεων
Λ. ΣΕΤΤΑΣ[1], P. DIEPPE[2], Τ. ΣΦΕΤΣΙΟΣ[1], Μ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ[1], Α. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ[1], Ε. ΣΟΥΛΙΟΥ[4], Ε. ΔΙΖΑ[4], Γ. ΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ[3]
[1]Ρευματολογικό Τμήμα, Α' Παθολογική Κλινική, ΑΠΘ [2]Ρευματολογική Κλινική, Bristol Royal Infirmary, Πανεπιστήμιο του Bristol, [3]Παθολογοανατομικο Εργαστήριο ΑΠΘ, [4]Εργαστήριο Μικροβιολογίας ΑΠΘ

:: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
- Ο συνδυασμός κυκλοσπορίνης και κεφλουνομίδης έναντι της μονοθεραπείας στην ανθεκτική ρευματοειδή αρθρίτιδα
Γ. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Δ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ, Χ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, Κ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ,
Μ. ΙΑΚΩΒΟΥ, Θ. ΡΗΓΑΚΗΣ, Ε. ΚΟΜΝΗΝΟΥ, Ν. ΚΑΤΣΙΛΑΜΠΡΟΣ
Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Λαϊκό Νοσοκομείο,
Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογικών Ερευνών, Αθήνα

:: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
- Συστηματικό σκληρόδερμα σε ασθενή με καρκίνο του ορθού -
Παρουσίαση σπάνιας και σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
Γ. ΟΡΦΑΝΟΣ[1], Α. ΑΡΔΑΒΑΝΗΣ[1], Π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ[2], Γ. ΡΗΓΑΤΟΣ[1]
[1]Α' Παθολογικό Τμήμα Π.Α.Ο.Ν.Α. "Ο Άγιος Σάββας"
[2]Ρευματολογική Κλινική Νοσοκομείου "Ο Ευαγγελισμός"

:: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ