<<< Προηγούμενη σελίδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΤOMOΣ 17 - ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006
ΠEPIEXOMENA

 

 

:: Επiκαιρο θέμα
- Αρχές και μεθοδολογία της συστηματικής ανασκόπησης της βιβλιογραφίας
Φ.Β. Καράσσα
Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

:: Ανασκοπήσεις
- Αυτοάνοση ηπατίτιδα: κλινική εικόνα, διαγνωστικά κριτήρια και θεραπεία
A. Χούντα, A. Ελέζογλου
Δ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»

- Το ήπαρ στα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα
Α.Δ. Γαρύφαλλος
4η Παθολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΓΝ Νοσοκομείο «Ιπποκράτειον»

- Η χρήση των αντι-κυκλικών κιτρουλλινικών αντισωμάτων
στην πρώιμη διάγνωση, πρόγνωση, εξέλιξη και παρακολούθηση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας

Π. Κωνσταντοπούλου, Ν. Ευαγγελάτος, Λ. Πανταζή, Γ. Βαϊόπουλος
Α΄ Παθολογική Κλινική Πανεπιστήμιου Αθηνών, Λαϊκό Νοσοκομείο

:: Σύντομη ανασκόπηση
- Η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη στην κλινική πράξη
Α. Γουλές, Θ. Σαρικούδης, Γ. Βαϊόπουλος
Ρευματολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός», Α΄ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο «Λαϊκό»