<<< Προηγούμενη σελίδα

EΛΛHNIKH MAIEYTIKH & ΓYNAIKOΛOΓIA
Tόμος 15 Tεύχος 1 - 2003


Περιεχόμενα

:: ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Oρόσημα στη Μαιευτική και Γυναικολογία.
Η ανακάλυψη των ορμονών της ωοθήκης
Σ. Μανταλενάκης

:: ΑΝΑΣΚOΠΗΣΕΙΣ

Φαρμακευτική θεραπεία της εμβρυϊκής αρρυθμίας
Π. Ταμπακούδης, Ι. Μπόντης
Ανασκοπείται η σύγχρονη φαρμακευτική αντιμετώπιση της εμβρυϊκής
καρδιακής αρρυθμίας

Αιτιολογία και αντιμετώπιση της μασταλγίας
Ι.Γ. Μαυρόπουλος, Μ. Γκουτζιούλης
Ανασκοπούνται η αιτιολογία και οι τρόποι θεραπείας της μασταλγίας, ενός από τα συχνότερα αναφερόμενα συμπτώματα της γυναικολογίας.

Συχνότητα και ενδείξεις καισαρικής τομής κατά την περίοδο 1994-2000
Π. Ταμπακούδης, Μ. Ζαφράκας, Γ. Γκριμπίζης, Φ. Τζεβελέκης, Σ. Μανταλενάκης, Ι. Μπόντης
Παρουσιάζονται η συχνότητα και οι ενδείξεις της καισαρικής τομής κατά την περίοδο 1994-2000 και συζητούνται τα σύγχρονα δεδομένα.

Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια σε νεογνά των οποίων οι μητέρες ελάμβαναν κορτικοστεροειδή κατά τη διάρκεια της κύησης
Σ. Παλλίδης, Ξ. Σινωπίδης, Χ. Παλλίδου, Α. Γραμματικόπουλος, Α. Σκαλίμης
Ανασκοπούνται τα υπάρχοντα δεδομένα που αφορούν τη χορήγηση κορτιζόνης σε πρόωρα νεογνά πριν από τον τοκετό και την πιθανή εμφάνιση σε αυτά υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας.

:: ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Προεκλαμψία - εκλαμψία στην Ελλάδα
Δ.Χ. Ρούσσος, Δ.Κ. Πανίδης, Β. Τσίμας, Α. Κούρτης, Μ. Μαμόπουλος
Ανασκοπείται η επιδημιολογία της προεκλαμψίας - εκλαμψίας στην Ελλάδα και παρουσιάζονται λεπτομερή στοιχεία που αφορούν επίτοκες με υπερτασική νόσο.

Η ονδασετρόνη ελαττώνει το μετεγχειρητικό ρίγος μετά από μείζονες γυναικολογικές επεμβάσεις
Κ. Σπανόπουλος, Α. Μαμόπουλος, Ε. Κατσίκα, Δ. Γάκης, Ε. Φεσληκίδης, Β. Σακελλάρης, Ε. Ιωάννου
Μελετάται η επίδραση της ονδασετρόνης στην αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού ρίγους σε γυναίκες που υποβάλλονται σε κοιλιακή ολική υστερεκτομή.


:: ΕΝΔΙΑΦΕΡOΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Πνευμοθώρακας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
Γ. Πάντος, Π. Θεοδοσιάδης, Δ. Τσολακίδης, Π. Πιρπιρή, Β. Γροσομανίδης, Κ. Μουσαφίρης, K. Ράμμος
Αναφέρεται περίπτωση πνευμονοθώρακα υπό τάση σε έγκυο 38 εβδομάδων και περιγράφεται η αντιμετώπισή της καθώς και η έκβαση της κύησης.

Μηνιγγίωμα εγκεφάλου και εγκυμοσύνη
Γ. Στρατουδάκης, Α. Παπαγεωργίου, Σ. Σηφάκης, Α. Γιαννόπουλος, Ε. Κουμαντάκης
Περιγράφεται περίπτωση εγκύου με νευρολογική συμπτωματολογία ενδοκράνιου όγκου με προοδευτική επιδείνωση, η διαγνωστική και θεραπευτική αντιμετώπιση των μηνιγγιωμάτων στην εγκυμοσύνη και ανασκοπείται η διεθνής βιβλιογραφία.

Ενεργός νόσος του Crohn και κύηση: Αναφορά μιας περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
Φ. Τζεβελέκης, Τ. Τσαλίκης, Π. Ταμπακούδης, Ε. Ασημακόπουλος, Χ. Δαδαμόγιας, Μ. Ζαφράκας, Ι. Μπόντης
Παρουσιάζεται περίπτωση ενεργού νόσου του Crohn κατά την κύηση και συζητούνται τα δεδομένα από τη βιβλιογραφία.

Γαλακτόρροια: Σπάνια επιπλοκή της αυξητικής μαστοπλαστικής
Χ. Βασιλικός, Π. Πεπέ, Α. Παπανικολάου
Παρουσιάζεται η γαλακτόρροια σαν σπάνια επιπλοκή της αυξητικής μαστοπλαστικής και αναφέρονται τα διεθνή δεδομένα.